MLADÁ SCÉNA 2009

Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
4. – 7. června 2009, Ústí nad Orlicí

Celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna 2009 z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s OS Malá scéna, Ústí nad Orlicí. Půjde o 1. ročník – dříve se celostátní přehlídka konala v rámci Náchodské Prima sezóny, kde se nadále věnují projektu setkávání studentů zabývajících se různými uměleckými obory. V Ústí nad Orlicí se zaměříme výhradně jen na studentské divadelní soubory a pokusíme se jim nabídnout diskuse o inscenacích vedené studenty JAMU ve spolupráci s odbornými lektory. V lektorském týmu svou účast přislíbili Jiřina Lhotská, Veronika Rodriguezová, Dominika Špalková, Roman Černík a Tomáš Žižka. Součástí přehlídky budou i vzdělávací semináře a doprovodný program.