NIPOS > Meziresortní diskusní fórum nastartovalo dialog o uměleckém vzdělávání a roli kulturních institucí

Meziresortní diskusní fórum nastartovalo dialog o uměleckém vzdělávání a roli kulturních institucí

Ve dnech 22. – 23. září se konalo v prostorách MŠMT a MK ČR diskusní fórum, první svého druhu: obě ministerstva otevřela vzájemný dialog o roli a podpoře uměleckého vzdělávání v ČR, a to za přítomnosti více než stovky odborníků, pedagogů, studentů i zástupců krajských samospráv a úřadů z ČR i zahraničí.

Cílem fóra bylo prezentovat různé podoby formálního a neformálního uměleckého vzdělávání a nabídnout konkrétní výsledky jejich propojení. Příklady dobré praxe z oborů hudby, divadla, tance, filmu, výtvarného umění či péče o tradiční lidovou kulturu ukázaly, že to možné je. Lépe by se ovšem těmto iniciativám dařilo, kdyby byly systematicky a dlouhodobě podporovány, a to oběma příslušnými resorty.

Diskusní fórum uvedl vrchní ředitel Sekce vzdělávání MŠMT ing. Martin Krejza, ochotu spolupracovat vyjádřila ze strany MK náměstkyně ministra kultury PhDr. Anna Matoušková. Za Českou komisi pro UNESCO dostala iniciativa „požehnání“ od její předsedkyně, prof. Heleny Illnerové.

Plénum v čele s odborníky se shodlo na tom, že je třeba dosavadní „Popelku“ na vzdělávacím poli zviditelnit, a především ji do budoucna systematicky podporovat, a to na různých úrovních: pokusit se účelně uvést v život závěry celosvětové konference UNESCO v Soulu a v Bonnu v souladu s Výmarskou deklarací a tzv. Zelenou knihou EU, dokumentů, k nimž se Česká republika zavázala; zahájit koncepční a systematický dialog mezi resortem školství a kultury o těchto otázkách (možným řešením by bylo ustavit oborové komise pro hudbu, divadlo, tanec, film, výtvarné umění pod gescí MŠMT – MK ČR); podpořit pravidelná diskusní fóra k jednotlivým tématům uměleckého vzdělávání; z pozice obou ministerstev podporovat výzkum obou forem uměleckého vzdělávání (formální, neformální); nepodceňovat důležitou a jedinečnou roli základních uměleckých škol jako vzdělávacích institucí a dále jejich činnost rozvíjet.

Debaty potvrdily, že umělecké vzdělávání pozitivně ovlivňuje celou řadu společenských faktorů, zejména rozvoj kreativity pro vyšší konkurenceschopnost a uplatnění i v jiných oborech, a také prevenci rizik. To zaznělo rovněž v příspěvcích zahraničních hostů. Proto je třeba se uměleckému vzdělávání věnovat. Doufejme, že tomu bude nastávající vývoj příznivý.

Příspěvky a výstupy z Diskusního fóra shrne sborník, který vyjde do konce letošního roku. Aktuální informace i dění lze sledovat na webových stránkách www.umeleckevzdelavani.cz.


Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 900, fax: 221 507 929

Kontakt pro média:
Mgr. Barbora Novotná
tel: 221 507 975
e-mail:bnovotna@nipos-mk.cz