Mezinárodní výtvarná soutěž

Egyptské národní   centrum   pro   dětskou   kulturu   bude   pořádat   v průběhu   roku   2011   několik mezinárodních soutěží pro děti a mládež od 4-18 let, a tímto vyzývají české děti k účasti. Jedná se o tyto soutěže:

1)   Egypt očima dětí z celého světa (Egypt In The Eyes of Children of The World Competition)
2)   Ruční výroba hraček
(Hand-made Toy Competition)
3)   Fotografie (Photography Competition)

Egyptské národní centrum pro dětskou kulturu, které bylo založeno v roce 1980, se zaměřuje na programy a aktivity, které rozvíjejí dětskou kulturu a objevují talentované a zručné děti v různých kreativních a uměleckých oborech.

Ad 1) Egypt očima dětí z celého světa
– cíl soutěže – zvýšit pozornost dětí z celého světa na Staroegyptskou civilizaci a Nil se zaměřením na schopnost vytvoření obrazů vyjadřujících Egypt jejich očima
– téma: Dítě nakreslí obraz vyjadřující Egypt a jeho civilizaci
– velikost obrazu nesmí být menší než 30 x 40 cm
– je povolena jakákoli technika vyjma černé tužky
– jsou povoleny počítačové grafiky
práce musejí být zaslány nejpozději do 30.2.2011

Ad 2) Ruční výroba hraček
– cíl soutěže – je objevit a rozvinout u dětí schopnost představivosti, myšlení a kreativity
– téma: Dítě ručně vyrobí hračku z jeho folklóru nebo svého nápadu
– mohou být použity dostupné a nerozbitné materiály z naší přírody
práce musejí být zaslány nejpozději do 30.5.2011

Ad 3) Fotografie
– cíl soutěže – podpořit děti ve vyjádření sebe sama díky jejich pečlivému pozorování přírody, lidí a života znázorněné na fotografii
– téma: Portrét; Architektura; Příroda; volné
– rozměry fotografie nesmí být menší než 30 x 45 cm nebo 13 x 18 cm
– posílat dvě kopie
práce musejí být zaslány nejpozději do 30.6.2011

Poznámky ke všem soutěžím
– účastníci posílají pouze jednu práci osvobozenou od celních poplatků
– na zadní stranu výtvoru strojově napsat informace vAj – celé jméno, pohlaví (žena/muž), datum narození, národnost, celá adresa, telefonní číslo, název práce, email (informace napsané v ruce nebudou akceptovány)
– žádná práce nebude vrácena
– práce se zasílají na adresu: The Foreign Cultural Relations, Ministry of Culture, 44 Messaha, St. Giza, Arab Republic of Egypt.