Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava

Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.. Posláním soutěže je především podpora uměleckého růstu našich orchestrů.

Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii dechových orchestrů typu harmonie v následujících třídách: střední třída (ST), vyšší třída (VT) a nejvyšší třída (NT). Délka soutěžního programu je 35 min. pro ST, 40 min. pro VT a 45 min. pro NT. V této době je přednesena povinná skladba a další skladby odpovídající kategorii dle vlastního výběru. V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.