Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2013

PROTOKOL

XVI. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2013
Dům kultury města Ostravy, a.s.

7. – 8. června 2013

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali z pověření Ministerstva kultury ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Dům kultury města Ostravy a.s. ve spolupráci se Sdružením dechových orchestrů ČR.
Do soutěže se přihlásilo 14 dechových orchestrů z České republiky, Rakouska, Slovenska a Číny

Soutěž byla vypsána ve třech třídách.
Povinné skladby:

  • pro střední třídu – Karel Bělohoubek – Preludium
  • pro vyšší třídu – Otmar Mácha – Jubilejní předehra 
  • pro nejvyšší třídu – Zdeněk Lukáš – Sinfonia brevis II. věta

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:

Dechový orchestr Štramberk
Městský dechový orchestr Kopřivnice
Velký dechový orchestr Hornonitrie – Slovensko
OMV Blasorchester Ringelsdorf – Rakousko
Dechový orchestr Ostrava
Dechový orchestr VP Frýdek-Místek
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník
Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
Dechový orchestr mladých Příbor
Dechový orchestr mladých Krnov
Harmonie Šternberk
Capital Normal University Band Peking – Čína
Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting – Rakousko

Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:

Jaroslav ŠÍP – předseda CZ
Jiří ČAŇO – člen CZ
Aleš PODAŘIL – člen CZ
Adam HUDEC – člen SK
Otto M. SCHWARZ – člen A
Václav HLAVÁČEK – tajemník CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle hodnotících tabulek CISM. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:

a) zlatého pásma s vyznamenáním 96 – 100 bodů
b) zlatého pásma 91 – 95 bodů
c) stříbrného pásma 81 – 90 bodů
d) bronzového pásma 70 – 80 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:

Střední třída:

zlaté pásmo
Dechový orchestr Štramberk 91 bodů (vítěz třídy)

stříbrné pásmo
Velký dechový orchestr Hornonitrie – Slovensko 85 bodů
Městský dechový orchestr Kopřivnice 84,6 bodů

Vyšší třída:

zlaté pásmo
Harmonie Šternberk 95 bodů (vítěz třídy)
Dechový orchestr mladých – Příbor 93,8 bodů
Dechový orchestr ZUŠ – Přelouč 92,2 bodů
Capital Normal University Band Peking – Čína 91,8, bodů
Dechový orchestr mladých – Krnov 91,6 bodů
OMV Blasorchester Ringelsdorf – Rakousko 91 bodů

stříbrné pásmo
Dechový orchestr ZUŠ – Zábřeh 87,6 bodů
Dechový orchestr VP Frýdek-Místek 84,8 bodů
Dechový orchestr mladých ZUŠ – Jeseník 84,6 bodů
Dechový orchestr Ostrava 84,4 bodů

Nejvyšší třída

zlaté pásmo

Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting – Rakousko 93,6 bodů (vítěz třídy)

 

absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2013:

 

Harmonie Šternberk

 

 

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:

 

za nejlepší interpretaci povinné skladby Karel Bělohoubek – Preludium:

Dechový orchestr Štramberk

 

za nejlepší interpretaci povinné skladby Otmar Mácha – Jubilejní předehra:

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč

 

za nejlepší interpretaci povinné skladby Zdeněk Lukáš – Sinfonia brevis II. věta:

Trachtenmusikkapelle Bad Wimsbach-Neydharting – Rakousko

 

za nejlepší dirigentský výkon:

Wang Lin Lin – Capital Normal University Band Peking – Čína

 

za sólový výkon ve skladbě:

NEUDĚLENO

 

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení.

 

Ostrava 8. června 2013

Jaroslav Šíp v. r.

předseda mezinárodní odborné poroty