Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů 2011

Propozice MS VDO 2011 ve for­mátu rtf ke sta­žení


MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ VELKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ OSTRAVA 2011
20. – 22. října 2011, Dům kultury města Ostravy


I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s. ve spolupráci se Sdružením dechových orchestrů ČR.


II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1)   Soutěž je vypsána pro koncertní kategorie orchestrů (harmonie) – v následujících třídách
– vyšší třída
– nejvyšší třída

2)   Soutěže se mohou zúčastnit orchestry bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hráčů.

3)   Délka soutěžního programu je 25 minut čistého času. V této době je přednesena povinná skladba a další skladby odpovídající kategorii dle vlastního výběru. Každý dechový orchestr může uvést na rozehrání libovolnou skladbu v maximální délce 3 minuty, která nebude započítávána do celkové délky soutěžního programu. Jedna skladba volitelného soutěžního programu může být instrumentální sólo s doprovodem dechového orchestru.
Nedodržení časového limitu, včetně uvedené tolerance, bude mít za následek snížení počtu bodů.

4)   Povinné skladby:
Vyšší třída: Václav Nelhybel – Festivo
Nejvyšší třída: Aleš Pavlorek – Variace na melancholické téma

5)   Povinná skladba bude orchestrům zaslána ihned po obdržení závazné přihlášky.

6)   Soutěžící orchestry provedou svůj soutěžní program za přítomnosti posluchačů ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Pořadí soutěžících určí řídící výbor.


III. HODNOCENÍ SOUTĚŽE
1)   Výkony v soutěži bude hodnotit pětičlenná mezinárodní odborná porota složená z předních odborníků na dechovou hudbu, kterou jmenuje ARTAMA.

2)   Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzuje deset kriterií dle hodnotících tabulek CISM. Na základě obdržených bodů budou orchestry zařazeny do:
a)   zlatého pásma s vyznamenáním
b)   zlatého pásma
c)   stříbrného pásma
d)   bronzového pásma

3)   Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů. Umístění dechového orchestru včetně sdělení bodů vyhlašuje porota po ukončení soutěže. Její rozhodnutí je konečné.


IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
1)   Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici řídícímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorářové vyrovnání.

2)   Mezinárodní soutěž začíná 20. října a končí 22. října 2011.

3)   K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány samostatné organizační pokyny:
– dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky)
– partitura povinné skladby + orchestrální hlasy

4)   Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, řídící výbor a jeho sekretariát.

Kontaktní adresa: DK města Ostravy, a.s., 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava, Česká republika
tel.: (+420) 597 489 111, fax: (+420) 597 489 248, strakosova@dkv.cz, www.dkmoas.cz

 

Zpracoval Václav Hlaváček
NIPOS-ARTAMA, září 2010