Výsledky Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů 2011

P R O T O K O L

Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2011
Dům kultury města Ostravy, a.s. 
20. – 23. října 2011

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali z pověření Ministerstva kultury ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Dům kultury města Ostravy a.s. ve spolupráci se Sdružením dechových orchestrů ČR.
Do soutěže se přihlásilo 11 dechových orchestrů z České republiky.

Soutěž byla vypsána ve dvou třídách. Povinné skladby:
pro vyšší třídu – Václav Nelhybel – Festivo
pro nejvyšší třídu – Aleš Pavlorek – Variace na melancholické téma

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry: 
ASH Dechový orchestr mladých, Jistebník  
Dechový orchestr ZUŠ, Zábřeh
Dechový orchestr mladých, ZUŠ Němčice nad Hanou 
Dechový orchestr TUTTI, ZUŠ  Jihlava
Dechový orchestr mladých, ZUŠ Jeseník
Dechový orchestr mladých, Krnov
Velký dechový orchestr Májovák, Karviná
Dechový orchestr mladých, Příbor
Dechový orchestr VP, Frýdek-Místek
Dechový orchestr, Ostrava
Dechová Harmonie, Letohrad

Jmenovaná mezinárodní odborná porota ve složení:
Václav BLAHUNEK – předseda /CZ
Jiří ČAŇO – člen /CZ
Miro SAJE – člen /SL
Jaroslav ŠÍP – člen /CZ
Karel BRIA – člen /CZ
Václav Hlaváček – tajemník /CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle hodnotících tabulek CISM. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:
a) zlatého pásma s vyznamenáním (476 – 500 bodů)
b) zlatého pásma (451 – 475 bodů)
c) stříbrného pásma (401 – 450 bodů)
d) bronzového pásma (350 – 400 bodů)

V souladu s vydanými propozicemi   r o z h o d l a odborná porota o tomto pořadí:

Vyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním
Velký dechový orchestr Májovák, Karviná – 477  bodů vítěz třídy
Dechový orchestr mladých, Příbor – 476  bodů

zlaté pásmo
Dechový orchestr mladých, Krnov – 470  bodů
Dechový orchestr mladých ZUŠ, Jeseník – 461  bodů
Dechový orchestr ZUŠ, Zábřeh – 455  bodů
Dechový orchestr TUTTI, ZUŠ Jihlava – 451  bodů

stříbrné pásmo
Dechový orchestr mladých, ZUŠ Němčice nad Hanou – 441  bodů 
Dechový orchestr, Ostrava – 426  bodů
Dechový orchestr VP, Frýdek-Místek – 425  bodů
ASH Dechový orchestr mladých, Jistebník – 421  bodů

bronzové pásmo
Dechová Harmonie, Letohrad – 392  bodů

absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2011:
Velký dechový orchestr Májovák, Karviná

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:
za nejlepší interpretaci povinné skladby
Václav Nelhýbela – Festivo: Dechový orchestr mladých, Krnov 
za dirigentský výkon: Ivo Lacný – Dechový orchestr mladých, Příbor          
za sólový výkon ve skladbě Jindřicha Brejška – Píseň pro trubku: Walter Hofbauer jr. – Dechový orchestr Tutti, ZUŠ  Jihlava

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení.

Ostrava 22. října 2011                                            
Václav Blahunek  v. r., předseda mezinárodní odborné poroty