Mezinárodní skladatelská soutěž Opava cantat 2014

Poslání soutěže:
Pořadatelé si kladou za cíl vyvolat a podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory.

Soutěžní řád:

Čl. 1.
Skladatelé bez omezení věku a národnosti mohou zadat do soutěže své skladby pro středoškolské sbory ve věku 13–19 let (dívčí, mužské, smíšené) komponované na libovolný text především v češtině nebo latině, popřípadě v jiných jazycích.
Texty v jazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem v latince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny.

Čl. 2.
Doporučuje se zaslat skladby pro ženské, mužské a smíšené obsazení, smíšené čtyřhlasé (SATB); pro dívčí sbory pak čtyřhlasé (S1, S2, A1, A2) nebo tříhlasé (S, MZ, A); pro mužské sbory pak čtyřhlasé (T1, T2, B1, B2) nebo tříhlasé (T, BAR, B); tyto hlasy už nemají být dále děleny. Doporučený rozsah v jednotlivých hlasech vzhledem k věku zpěváků – S (max. výše g2), A (max. níže g), T (max. výše e1), B (max. níže G).
Zadaná skladba by měla být a cappella s možností využití perkusí, založena především na zpěvu s možností užití i jiných výrazových prostředků či mluveného slova.
Požadované trvání jednotlivých skladeb je 2 – 4 minut.

Čl. 3.
Každý autor může zadat do soutěže jedinou skladbu v každém obsazení, jež nebyla dosud oceněna v žádné soutěži ani komerčně publikována (tj. až 3 skladby).

Čl. 4.
Skladba musí být zaslána poštou ve 3 exemplářích ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu: Mgr. Barbora Novotná, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Blanická 4, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2. Demo nahrávka soutěžní skladby vítána.

Čl. 5.
Skladba musí být zaslána pořadateli soutěže do 20. září 2013 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Čl. 6.
Soutěž je anonymní.
Skladba musí být označena pouze heslem. Autor přiloží k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do které vloží údaje obsahující jméno, příjmení, poštovní a emailovou adresu, eventuálně další kontaktní údaje autora. 

Čl. 7.
Zaslané rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Autor zasláním automaticky potvrzuje souhlas s rozmnožením své skladby pro případné nastudování i s možným nekomerčním vydáním pro NIPOS. 

Čl. 8.
Skladby, jež nesplní kteroukoli z podmínek uvedených v čl. 1. – 7. nebudou do soutěže přijaty. 

Čl. 9.
Vítězné skladby budou provedeny na některém následujícím ročníku Opava cantat v Opavě a budou vydány NIPOS. 

Čl. 10.
Přesné a úplné podmínky soutěže v češtině a angličtině jsou k dispozici na stránkách NIPOS www.nipos-mk.cz . V případě nejasnosti nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

Čl. 11.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na 5. ročníku Opava cantat, který se bude konat 14. – 17. 11. 2013 v Opavě.
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Novotná, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2.
E-mail: bnovotna@nipos-mk.cz