Mezinárodní skladatelská soutěž Jihlava 2012 – soutěžní řád

Soutěžní řád ve for­mátu rtf ke sta­žení – MSS FSU 2012

 

Společnost pro FSU, o. s. Jihlava (dále jen FSU)
za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha vyhlašuje

XI. ročník
Mezinárodní skladatelské soutěže Jihlava 2012

Poslání soutěže:
Pořadatelé si kladou za cíl vyvolat a podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory.

Soutěžní řád:

Čl. 1.
Skladatelé bez omezení věku a národnosti mohou zadat do soutěže své skladby pro smíšené, ženské nebo dívčí sbory a cappella, komponované na libovolný text především v češtině, slovenštině nebo latině, popřípadě v jiných jazycích.
Texty v jazycích používajících jiné písmo než latinku musí být podloženy fonetickým přepisem v latince (včetně jmen autorů hudby a textu) a doplněny orientačním překladem do češtiny nebo angličtiny.

Čl. 2.
Doporučuje se zaslat skladby pro smíšené sbory buďto čtyřhlasé (soprány, alty, tenory, basy) nebo šestihlasé (soprány, mezzosoprány, alty, tenory, barytony, basy), pro ženské a dívčí sbory pak čtyřhlasé (I. soprány, II. soprány, I. alty, II. alty) nebo tříhlasé (soprány, mezzosoprány, alty); tyto hlasy už nemají být dále děleny.
Zadaná skladba by měla být založena především na zpěvu, tj. s minimálním užitím jiných výrazových prostředků či mluveného slova.
Požadované trvání jednotlivých skladeb je 3 – 6 minut.

Čl. 3.
Každý autor může zadat do soutěže jedinou skladbu, jež nebyla dosud oceněna v žádné soutěži ani komerčně publikována.

Čl. 4.
Skladba musí být zaslána poštou v 6 exemplářích ve formátu A4 (dobře čitelné rukopisy, resp. jejich kopie nebo počítačové výtisky) na adresu: Společnost pro FSU, o. s., Lesní 5, 586 03 Jihlava, Česká Republika.
Demo nahrávka soutěžní skladby vítána.

Čl. 5.
Skladba musí být zaslána pořadateli soutěže do 31. října 2011 (rozhodující je datum poštovního razítka).

Čl. 6.
Soutěž je anonymní.
Skladba musí být označena pouze heslem. Autor přiloží k soutěžní skladbě zalepenou obálku s nadepsaným identickým heslem ze soutěžní skladby, do které vloží údaje obsahující jméno, příjmení, poštovní a emailovou adresu, eventuálně další kontaktní údaje autora.

Čl. 7.
Zaslané rukopisy, kopie nebo počítačové výtisky zůstávají majetkem pořadatele soutěže. Autor zasláním automaticky potvrzuje souhlas s rozmnožením své skladby pro případné nastudování i s možným nekomerčním vydáním pro FSU Jihlava.

Čl. 8.
Skladby, jež nesplní kteroukoli z podmínek uvedených v čl. 1.-7. nebudou do soutěže přijaty.

Čl. 9.
Pořadatel soutěže vypisuje 3 hlavní ceny:
I. cena              20 000 Kč
II. cena             15 000 Kč
III. cena            10 000 Kč
Vítězné skladby budou provedeny na některém následujícím ročníku Festivalu sborového umění v Jihlavě.

Čl. 10.
Zaslané skladby posoudí odborná porota, jež si vyhrazuje právo neudělit kteroukoli z hlavních cen. Současně může doporučit skladby k provedení v budoucnu, případně je dle možnosti ocenit menší finanční částkou.

Čl. 11.
Přesné a úplné podmínky soutěže v češtině a angličtině jsou k dispozici také na webové stránce FSU – www.fsujihlava.com nebo na stránkách NIPOS www.nipos-mk.cz . V případě nejasnosti nebo víceznačnosti výkladu je rozhodující česká verze.

Čl. 12.
Oficiální vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na 55. ročníku FSU Jihlava, který se bude konat v červnu 2012 v Jihlavě.
Kontaktní adresa: Společnost pro FSU, o. s., Lesní 5, 586 03 Jihlava, fsujihlava@seznam.cz