Zpráva o Mezinárodní konferenci WASBE Praha 2016

            Praha a Kutná Hora hostily v druhém červencovém týdnu (8.-11. července) Mezinárodní konferenci Světové asociace dechových symfonických orchestrů a ansámblů WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles). Česká republika byla pro uspořádání této prestižní akce vybrána a oslovena poprvé v historii a zařadila se tak mezi světová centra dechové symfonické hudby. V minulosti se konference WASBE konala např. v San José 2015, v přípravě jsou Utrecht 2017, Rio de Janeiro 2018 a Tokio 2019. WASBE je jediná světová organizace, která sdružuje profesionální i amatérské tvůrce a interprety dechové symfonické hudby a má enormní vliv na prosazování národních kulturních tradic. Záměr WASBE uspořádat v Praze mezinárodní konferenci „K poctě Václava Nelhýbela 1919-1996 a Julia Fučíka 1872-1916“ vycházel z bohatství a dlouhodobé historie české hudby, jejíž důstojné postavení ve světě spočívá ve vlivu takových skladatelů jako Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů a Julius Fučík přes lidovou tvorbu Františka Kmocha až po moderní tvůrce Václava Nelhýbela a Karla Husu. Husova Hudba pro Prahu 1968 je ve světě nejhranější moderní symfonickou skladbou vůbec (přes 15 000 repríz) a její označení PRAGUE dělá Praze a České republice ve světě to nejlepší renomé.

            Mezinárodní konference WASBE byla rozdělena do dvou bloků. Dopolední část muzikologická, jež se konala v hotelu Olšanka, nabídla 11 odborných přednášek, dirigentský, skladatelský workshop, a také repertoárovou session. V druhé odpolední a večerní části se uskutečnilo 28 koncertů, a to na třech pódiích: Sally Terreny ve Valdštejnské zahradě Senátu, v Kongresovém sále České národní banky a v Zahradě GASK v Kutné Hoře. K úspěchu odpoledních koncertů přispěly i skvělé výkony moderátorů – Karolína a Kristina Hlaváčkovy a Josef Madle. Orchestry ocenily i stavbu jeviště ve Valdštejnské zahradě, kdy poprvé jednotliví hudebníci viděli, ale hlavně byli viděni. Večerní koncerty se konaly v prestižních sálech: v Dvořákově síni Rudolfina, ve Španělském sále Pražského hradu a ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, které moderovali Jitka Hurtíková a Václav Blahunek. Rozsah celé pražské konference WASBE dokládá přes 1 500 zúčastněných hudebníků z celého světa a tisíce posluchačů včetně mnoha aktivních účastníků konference. Výčet vystupujících zahrnuje 10 domácích a 10 zahraničních dechových symfonických orchestrů, mezi nimiž byly tři orchestry z Maďarska, po dvou z USA a Estonska, a po jednom ze Švýcarska, Slovinska a Nizozemí. České a moravské dechové orchestry přijely ze všech koutů vlasti a každý svým dílem  reprezentoval naši bohatou hudební tradici. Byly to dechové orchestry ZUŠ z Přelouče, Přerova, Lounských z Prahy 4, Němčic nad Hanou, Roudnice nad Labem, dále Městský dechový orchestr Cheb, Májovák Karviná a Dechová harmonie České Budějovice. Domácí převážně studentské orchestry pak doplnila dvě tělesa uniformovaná: Hudba Hradní stráže a Policie ČR a na závěr konference WASBE vystoupila Ústřední hudba Armády ČR. 

            Repertoárová pestrost a zvuková různorodost nástrojově totožně obsazených dechových symfonických orchestrů byla nejoriginálnějším zážitkem „dechové masáže“ pražské konference WASBE. Fenoménu dechové symfonické hudby se totiž zcela vyhýbá jakýkoliv náznak globalizace. Národní interpretační školy se u dechových nástrojů výrazně odlišují, v repertoáru orchestrů se prosazují specifické národní vlivy, a také rozdílné dirigentské osobnosti tuto jedinečnost podněcují už jen tím, že jsou samy sobě dramaturgy. V programu série koncertů zaznělo na dvacet českých premiér, tři skladby zkomponované pro letošní konferenci a také bylo provedeno 16 skladeb Václava Nelhýbela (1919-1996), k jehož 20 letům od úmrtí se vázala letošní pocta. Dechové symfonické orchestry po celém světě jsou nositeli odkazu tohoto Slezana, pocházejícího z Polanky nad Odrou, který vystudoval v Praze a ve Fribourgu, aby se stal zakladatelem moderního symfonického dechového repertoáru. Od roku 1957 žil ve Spojených státech. Byl exulant proti své vůli. Svět dechových mládežnických orchestrů amerických univerzit mu zcela zásadním způsobem změnil profesní směr. Obdivoval „hektary fléten a hektary klarinetů“ pro něž psal hudbu s kořeny jeho mládí na Moravě, ve Slezsku a v konfrontaci se starými českými chorály. Václav Nelhýbel dokázal silnou hudbou vyjádřit tiché emoce a naopak. Dirigent Douglas Bostock přesvědčivě odkryl tento obsah zvláště ve skladbě Trittico na koncertě 9. července ve Španělském sále s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR. Poté zazněla v jejich provedení světově proslulá Hudba pro Prahu 1968 Karla Husy. Projektový orchestr Univerzit Györ a Szeged přesvědčil svým maďarským temperamentem, byl ozdobou konference jak při večerním koncertu 8. července v Rudolfinu, tak ve Valdštejnské zahradě Senátu o den později. Dirigenti József Czikota, Ferenc Szabó a Lázslo Marosi vsadili na původní současnou tvorbu, vedle děl maďarských klasiků Frigyese Hidase a Kamiló Lendvaye zazněla též orchestrální suita Výkupné od Lászla Dubrovaye v bravurní interpretaci. O další excelentní výkon se 10. července v Rudolfinu zasloužil švýcarský Městský dechový orchestr Luzern, který je dle mého názoru prototypem zvukové i interpretační špičky v oboru. Dirigent Harvé Grélat nastudoval obtížný dechový symfonický repertoár soudobých tvůrců Jeana-Francoise Michela, dále virtuózní Alraune od Heinze della Torre, jež se zároveň představil jako sólista na alpské rohy. Závěr patřil současnému objevu americké hudby Johnovi Mackey a jeho Wine-Dark Sea Symphony.

            Obsahem muzikologické části WASBE konference byly jednak sumáře národních škol Slovinska, Estonska, Česka, resp. Maďarska a současného stavu dechových symfonických orchestrů v jednotlivých zemích, jako např. skvěle fundovaný historicko-hudební vhled do maďarské dechové hudby Dr. Lázsla Marosiho, či konstruktivní kritika našeho základního hudebního vzdělávání od Libora Mikla, jednak přínosy skladatelských osobností Julia Fučíka, Václava Nelhýbela, resp. Vincenta Persichetiho do rozvoje dechového repertoáru s obdivuhodným výzkumem života a díla Julia Fučíka od Dr. Evy Vičarové, a dále se uskutečnil hudební seminář s praktickými ukázkami dechové symfonické hudby. Tento seminář měl značný divácký ohlas. Demonstrativní těleso Hudba Hradní stráže a Policie ČR provedla tzv. repertoárovou session, tj. ve světě zcela běžnou přehrávku nového repertoáru, která byla tentokrát zaměřena na méně známé, převážně metodicky koncipované skladby Václava Nelhýbela. Poté Douglas Bostock vedl dirigentský workshop, při němž kompletně analyzoval Nelhýbelovo Trittico. Následně se konal u nás ojedinělý skladatelský workshop Alexandra Comitase, slavného nizozemského mistra, který přítomné doslova vtáhl dovnitř svého tvůrčího kompozičního procesu. Nejvíce diskutovaným tématem byla česká terminologie subjektu dechová hudba, jež provádí dechovou hudbu, tento jazykový paradox češtiny a s tím související nedorozumění nastolil Dr. Josef Šebesta.

            Uspořádání pražské konference WASBE 2016 se ujali čtyři hlavní organizátoři: NIPOS – Artama Praha, The Prague Concert Co., Svaz hudebníků ČR a poradenská skupina Hlavatý Partners. Mezi spolupořadatele patřili předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Milan Štěch, Policie ČR, Správa Pražského hradu, Galerie Středočeského kraje (GASK) Kutná Hora, Společnost dechové hudby při AHUV. Mezinárodní konferenci WASBE 2016 v Praze udělila záštitu řada významných osobností veřejného života, včetně prezidenta České republiky Miloše Zemana a předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky. Konferenci finančně podpořili Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj a Městská část Praha 1, Příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu cestovního ruchu Czech Tourism, Nadace Život umělce, Ochranný svaz autorský, Pojišťovna VZP, a.s. a Kooperativa pojišťovna a.s. Nefinanční podporu poskytli výrobce hudebních nástrojů ADAMS a Pražská informační služba. Mediálními partnery byli mediální skupina Lagardere, Regionální Deník, časopis Naše muzika, Český rozhlas Region, Radio Proglas a Radio Dechovka.