NIPOS > Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) pořádá ve dnech 29. – 30. září 2016 mezinárodní konferenci Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (Role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí), která se uskuteční pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana v Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí v Praze.

Cílem konference je představit problematiku aktivního stárnutí v oblasti kultury z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury a umění jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. V rámci tématu konference budou představeny příklady dobré praxe z oblasti veřejných kulturních služeb. Záměrem pořadatelů je rovněž přinést aktuální metodické inspirace a umožnit výměnu odborných poznatků z oblasti kultury a umění.

Konference představí celé spektrum projektů, iniciativ a přístupů, a to jak z České republiky, tak inspirace ze zahraničí – z Německa, Nizozemska či Slovenska. V úvodu budou účastníci seznámeni s teoretickými poznatky z dané problematiky. Se svými příspěvky vystoupí ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská, Alena Šteflová z kanceláře World Health Organization v ČR a Michal Šerák z Katedry andragogiky a personálního řízení z FF UK. Příklady dobré praxe z jednotlivých oblastí kultury představí zástupci muzeí a galerií, knihoven, filmu, divadla a lidových řemesel. Zástupci Ministerstva kultury a Magistrátu hl. m. Prahy promluví o příkladech dobré praxe z veřejné správy. Svými zkušenostmi přispějí také zástupci nevládních neziskových organizací (například zástupci Život 90 z.ú., Nadace Charty 77).

Konference je určena pro pracovníky kulturních zařízení, z muzeí, galerií, knihoven, pro zástupce veřejné správy, ale také pro členy spolků působících v oblasti kultury.

Předběžný program zde: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2016/06/program.pdf