NIPOS > Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) pořádá mezinárodní konferenci Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (Role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí), která se uskuteční pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana 29. – 30. září 2016 v Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí v Praze.

Cílem konference je představit problematiku aktivního stárnutí v oblasti kultury z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury a umění jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. V rámci tématu konference budou představeny příklady dobré praxe z oblasti veřejných kulturních služeb. Záměrem pořadatelů je rovněž přinést aktuální metodické inspirace a umožnit výměnu odborných poznatků z oblasti kultury a umění.

Konference představí celé spektrum projektů, iniciativ a přístupů, a to jak z České republiky, tak inspirace ze zahraničí – z Německa, Nizozemska, Rakouska, Slovenska. Je určena nejen pro pracovníky kulturních zařízení (muzea, galerie, knihovny atd.) a zástupce veřejné správy, ale také pro členy spolků působících v oblasti kultury.

Více informací na:http://www.nipos-mk.cz/?p=29061

Kontakt:

PhDr. Jindřiška Gregoriniová, NIPOS, vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky, email: gregoriniova@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 949