Mezinárodní festival poezie – propozice

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL POEZIE
Mezinárodní festival poezie je soutěží amatérských recitátorů z České republiky a Slovenské republiky.
 Je rozdělena do dvou věkových kategorií:

I. kategorie:  ročníky narození 1995 – 1999
II. kategorie:  ročník narození 1994 a nižší


PODMÍNKY SOUTĚŽE:
Každý soutěžící přihlašuje dva texty:
a) pro 1. kolo soutěže báseň nebo prózu
b) pro 2. kolo soutěže pouze báseň

V 1. kole recitují soutěžící odděleně podle kategorií, ve 2. kole recitují společně, výsledky jsou vyhlašovány pro každou kategorii samostatně.
Doba přednesu pro 1. kolo  je maximálně 8 minut u poezie a 10 minut u prózy, pro 2. kolo maximálně 10 minut. Při překročení stanoveného časového limitu nebude soutěžící hodnocen.
Přednes z předlohy není přípustný.
Uvedení autora a překladatele při přednesu je povinností recitátora, který je ohlásí sám, nebo prostřednictvím tajemnice (tajemníka) poroty. Nesplnění této podmínky je postihováno odečtením jednoho bodu z výsledné známky.
Pořadí soutěžících se losuje.
O počtu postupujících do 2. kola  rozhoduje porota na základě výsledku z 1. kola.
Losování pořadí pro 2. kolo se provádí ve dvou skupinách podle umístění v 1. kole v obráceném pořadí.
Přihlášeny mohou být jak ucelené texty, tak úryvky či montáže. Pokud bude text  krácen, je třeba poslat ho celý s vyznačenými škrty. Po uzávěrce přihlášek  nejsou již změny v textech přípustné. 
Účastnický poplatek soutěžících je 100 Kč splatný při prezenci.

HODNOCENÍ SOUTĚŽE:
1. Sedmičlenná porota hodnotí výkony soutěžících veřejně pomocí číselných tabule  1 až 10 body.
2. Nejvyšší a nejnižší známka se škrtá, takže maximální dosažitelný počet je 50 bodů.
3. O vítězích festivalu a pořadí na dalších místech rozhoduje dosažený počet bodů z 1. a 2. kola. V případě stejného počtu bodů u několika recitátorů, rozhoduje o pořadí součet umístění z obou kol (nižší součet znamená lepší pořadí). Nebude–li rozhodnuto ani v tomto případě,  je rozhodující umístění recitátora z 2. kola.

Cenu Jiřího Brolla udělí porota za osobitý interpretační výkon soutěžícímu do 19 let.
Cenu Jiřího Demla udělí porota za osobitý interpretační výkon soutěžícímu nad 20 let.
Cenu Vladimíra Justla udělí porota za přínosný přednes textu českého nebo slovenského autora soutěžícímu do 19 let.
Cenu starosty Města Valašské Meziříčí udělí porota za přínosný přednes textu českého nebo slovenského autora soutěžícímu nad 20 let.

UBYTOVÁNÍ  A CESTOVNÉ:
Pořadatel zajistí a uhradí účastníkům soutěže a pozvaným hostům ubytování po celou dobu festivalu a soutěžícím uhradí na základě předloženého dokladu cestovné standardní hromadnou dopravou (autobus, vlak). Noclehy pro pedagogický doprovod a rodiče podle možností ubytovacích kapacit zajistí sekretariát MFP jen na základě písemné objednávky zaslané předem a na náklady žadatele.