Manifest Umění dlouhého života

V rámci konference Active Ageing, která se konala v Praze 29.- 30. 9. 2016, byl představen evropský manifest Umění dlouhého života, který usiluje o vytvoření širšího rámce kulturní participace seniorů a jeho implementaci politiky a tvůrci politik do praxe. Manifest apeluje na podporu meziresortní a multidisciplinární spolupráce a poukazuje na skutečnost, že chybí společné úsilí resortů (především ministerstev zdravotnictví, kultury a školství) při vytváření kreativních programů pro seniory. Zabývá se také povědomím o tématu stárnutí a propagací pozitivnějšího obraz seniorů ve společnosti. Důležitá je rovněž spolupráce politických uskupení, zájmových skupin, médií a občanů z celé Evropy s cílem formovat nové politiky a iniciativy v oblasti kreativního stárnutí, iniciovat vznik nových programů pro seniory a podporovat ty stávající.

manifest Umění dlouhého života