S.M.A.D. – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2017

S.M.A.D.
Setkání mladých amatérských divadelníků
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2017
11.–20. srpna 2017

Na polovinu srpna připravujeme již 23. ročník atraktivní dílny pro mladé divadelníky pod názvem S.M.A.D. Dílna je určena mladým lidem s aktivním zájmem o divadlo (17–35 let), výjimky směrem nahoru jsou možné, pod 17 let pouze na základě dohody.
Účastníci mají možnost pracovat ve skupině vedené profesionálním lektorem na předem určeném tématu. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků.

CO SETKÁNÍ MLADÝCH AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍKŮ – S.M.A.D. 2017 nabízí:

  • osm dní intenzivní práce pod vedením lektora z řad divadelních profesionálů
  • zaměření na praktické využití zkušeností v další práci ve vlastních souborech
  • možnost osobního rozvoje
  • otevření okrajovým divadelním oborům
  • směřování k závěrečné prezentaci
  • rodinnou atmosféru
  • česko-slovenský kontext
  • specifické prostředí města Šumperka
  • práci v prostorách šumperského divadla a exteriérech města

KURZOVNÉ:
2 500 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osoby na pokoji) – doprava a strava za vlastní;
1600 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže ve spacáku a na vlastní karimatce) – doprava a strava na vlastní náklady. Jen po ústní dohodě s A. C., počet míst je omezen.
1 000 Kč (kurzovné, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní.

INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111.

PŘIHLÁŠKU: zašlete Aleně Crhové e-mailem na adresu crhova@nipos-mk.cz nejpozději do 21. července 2017.

 


PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD

Třída A – KAREL ČAPEK A ROZHLASOVÉ HERECTVÍ
Lektoři: Lukáš Rieger – herec a pedagog. Pohostinsky účinkoval v různých brněnských divadlech – od roku 2006 je hercem nezávislého divadla BURANTEATR. Od roku 2003 působí jako pedagog herectví na JAMU – nyní je vedoucím vlastního ateliéru. Ženatý. Katolík. Výrobce ovocných vín.
Miroslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog a muzikant. Jako dramaturg a herec spolupracuje
s divadlem BURANTEATR, které pod názvem Tramtárie spoluzaložil ještě během studií. Spolupracuje s divadly v Olomouci, Zlíně a Opavě. Od září 2013 učí muzikálové herectví v atelieru Petra Štěpána. Mimo jiné vystupuje jako zpěvák a akordeonista klezmerové kapely Létající rabín.

Léty prověřený tvůrčí tandem Rieger–Ondra si pro vás připravil další z projektů, pro který platí, že lákavost jeho názvu, tématu a anotace je nepřímo úměrná oblibě, kterou si posléze u frekventantů získá. Nenechte se proto zmást kožeností a školskou zatuchlostí jeho zaměření, zážitek, který pro vás chystáme, bude svěží a nevázaný jak rozpustilá osmnáctka na diskotéce v příliš uvolněném tričku.
Oním na první pohled odstrašujícím a nezáživným inspiračním námětem jsou pro letošek povídky Karla Čapka, na kterých bychom si chtěli vyzkoušet možnosti rozhlasového herectví. Vedle nesporně autorských (a interpretačních) tvůrčích výzev tak nabízíme neopakovatelnou příležitost všem hlasovým čarodějům a krasavicím zdokonalit si a rozvinout své umění intonace, herecké interpunkce, fonace a vokalizace, jakožto i hlasové charakterizace, imaginace a timingu.
Podmínky a přípravy spočívají v přečtení několika povídek Karla Čapka (pokud jste tak mladí, že jste to ještě neudělali sami od sebe) a učinění předsevzetí, že tentokrát budete během náročných šumperských večerů dbát vedle iniciativního nasávání inspirace i o svoji hlasovou hygienu.

 

Třída B – W. A. MOZART – PANTOMIME KV 446
Lektor: Juraj Benčík – herec, mim, režisér a pedagog. Byl blízkým spolupracovníkem Milana Sládka. Spolupracoval s mnoha divadly na Slovensku (Martin, Zvolen, Banská Bystrica, Bratislava, Budapešť, Prešov) jako herec a režisér. Pracoval pro televize Markíza, STV a TVA a působil ve světovém divadelním cirkusu Cirque du Soleil.

Vo februári roku 1783 skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart krátku skladbu v D mol pre sláčikové kvarteto, aby mohol so svojimi priateľmi naštudovať pod režijným vedením cisárskeho dvorného tanzmajstra pantomimické divadelné vystúpenie. Potom, pri príležitosti fašiangových osláv, v sychravý, zimný večer 3. marca, usporiadali pozoruhodnú udalosť – uviedli pantomimické javiskové dielo v sále Reduty vo Viedenskom Hofburgu. Raz a naposledy. Sestra jeho manželky Constanze, Aloysia, hrala Colombínu, Mozart sám sa zhostil roly jej milenca Harlekýna a ďalší traja hrali Kassandra (otca Colombíny), Dottoreho (starého, učeného nápadníka Colombíny, ktorý sa s jej otcom dohaduje na svadbe) a do Colombíny nešťastne zamilovaného Kassandrovho sluhu Pierrota. Podľa hudobných historikov to bolo vo vtedajších časoch aj jediné hudobné uvedenie tohto Mozartovho opusu, neskôr nezvaného PANTOMIME KV 446 (písmená KV označujú názov katalógu, podľa mena jeho zostavovateľa a čísla hovoria o tom, koľké v poradí bolo dielo autorom skomponované, podľa názoru zostavovateľa katalógu).
Od kedy sa po rokoch našli vo Viedni torzá libreta tohto kvarteta, mnoho hudobných skladateľov sa pokúšalo dielo skompletizovať, dokončiť, dokomponovať a v minulom storočí sa ho rôzne hudobné telesá snažili naštudovať a uviedli ho na svojich koncertoch. Neskôr vznikli mnohé scénické naštudovania dramatického diela na túto hudobnú predlohu – baletné, tanečné, pantomimické, „syntetické“ (spájajúce rôzne divadelné druhy).
Výzvou bude, pokúsiť sa o našu vlastnú verziu pohybového javiskového dielka na Mozartovu hudbu.

Úlohy pro frekventanty:
1. Naštudovať si dostupné informácie o W. A. Mozartovi, o jeho diele a o opuse KV 446.
2. Nájsť rôzne hudobné naštudovania tejto skladby, vypočuť si ich nahrávky, prípadne vybrať tú, ktorú budete považovať za inšpiratívnu a priniesť ju so sebou v mobilnom telefóne, na USB, alebo v laptope.
3. Vymyslieť a napísať na libreto – príbeh – pre päť postáv, päť charakterov z commedie dell´arte (ak ešte neviete o tomto druhu divadla nič, naštudujte si o ňom čo najviac!): Colombína, Harlekýn, Kassander, Dottore a Pierrot.

 

Třída C – STAGE AND SCREEN COMBAT – Boj pro jeviště i kameru aneb Scénické násilí podle P. N., A.R.G.O. a možná i W. Sh.
Petr Nůsek – profesionální choreograf, učitel a poradce dobových šermů i bojů
Už 37 let Petr Argo Nůsek strká nos všude tam, kde se inscenuje násilí. Nedává přednost filmu před divadlem a naopak. Neohrnuje nos nad žádnou historickou dobou, zbraní nebo stylem boje. Říká, že bojovat se naučí každý, stačí jen odvaha a píle. Při Petrových asistencích krev neteče, ať už s herci použije bambitky či meče. Za dobu svého působení participoval na víc než 100 projektech. Nechal na place zemřít stovky herců. Všichni přežili. Bezpečnost je jeho prvním i posledním přikázáním. To učí i v rámci vzdělávání v Akademii rytířských umění. A i když je kvestorem Magisteria – nejstarší školy historických bojových umění, nevyhýbá se moderním podobám scénického vraždění. Jen na jedno je třeba stále myslet: Bolí dostat holí!

Ozbrojený boj, sebeobrana, bojové styly staré Evropy, Orientu i Dálného východu, střelba z luku, pády, práce s ohněm, reakce na zásahy a údery, boj pro jeviště i kameru, metání sekerou, nožem i oštěpem, speciální zbraně. Účastníci se naučí jednoduchou bojovou choreografii, na níž si vyzkouší věci zřetelné i nezřetelné pro kameru. Půjde o detailní práci s takzvaným přesvědčivým úhlem, dále pak o synchronizaci, dynamiku a bezpečnost práce specialistů pro ozbrojený boj i kameru.
Požadavky: veselá mysl, pohodlné oblečení, mazání na unavené svalstvo.


Třída K (30+) – JEVIŠTNÍ POSTAVA – Slovní a fyzické jednání
Lektor: Petr Kracík – divadelní režisér. Narodil se v Trutnově. V letech 1980 až 1986 vystudoval režii na DAMU. Působil v brněnském Loutkovém divadle Radost, Divadle E. F. Buriana v Praze a v Divadle pod Palmovkou, kde se byl uměleckým šéfem a od roku 1992 do 2014 také ředitelem.

Hlavním tématem dílny bude strategie při budování jevištní postavy, a to s důrazem na slovní a fyzické jednání postav budoucí inscenace, která budou vytvářena zvlášť jako jednotlivé vrstvy (něco jako vrstvy ve Photoshopu). Váha bude kladena jejich čitelnosti a funkci v budoucím tvaru. Tyto dvě vrstvy spolu s výtvarnou a hudební vrstvou budou poté složeny ve výsledný jevištní tvar. Při vytváření inscenace nám poslouží výrazně seškrtaná klasika: Vojnarka, Gazdina roba nebo Lucerna.
Třída je určena pro účastníky od 30 let.
Požadavky: přečíst uvedené tři divadelní hry.


Třída G – DOKUMENTÁRNE DIVADLO – Téma: vznik Československej republiky
Lektor: Patrik Lančarič – jako divadelní režisér spolupracuje se SND, Státním divadlem v Košicích, s divadlem Astorka Korzo ´90, se Studiem L + S, ale i s dalšími slovenskými i evropskými divadly. Spolupracuje s rozhlasem i s televizí. Natočil dokumentární film Hrana (4 filmy o Markovi Březovském) a portrét Ladislava Chudíka. Na svém kontě má i režii hraného filmu Rozhovor s nepřítelem.

Žáner dokumentárneho divadla sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejší. Dokumentárne divadlo sa stalo, do istej miery, fenoménom súčasného európskeho divadla, hoci ako žáner existuje prakticky od počiatku existencie divadla. V triede sa budeme zaoberať týmto fenoménom vo všetkých jeho aspektoch.
Základným východiskom pre prácu divadelného dokumentaristu je téma.  A preto aj v našej triede budeme aplikovať prostriedky dokumentárneho divadla v práci na konkrétnej téme. Keďže už o rok (2018) si budeme pripomínať mimoriadne významné výročie z našich spoločných dejín – sto rokov od vzniku Československej republiky – zvolil som túto udalosť ako ústredný objekt pre náš divadelný výskum. No, nebude to nudná hodina dejepisu! Byť divadelným dokumentaristom je mimoriadne vzrušujúca činnosť, pretože jeho úlohou je zdanlivo suché historické dokumenty premeniť do jazyka obrazov, metafor a predovšetkým živých ľudských situácií, nasýtiť ich emóciami a všetkými možnými prostriedkami divadelnej imaginácie a zobrať diváka na cestu v čase, oživiť minulosť a mať možnosť sa jej dotknúť, nadýchnuť. Na začiatku i na konci toho všetkého je poznanie.
Na princípe kolektívnej tvorby (autorskej, režijno-dramaturgickej a hereckej) si prejdeme celým kreatívnym procesom a pokúsime sa vytvoriť scénický tvar ako divadelní dokumentaristi.

Účastníci tejto triedy si musia naštudovať základné informácie súvisiace so zvolenou témou:
– Vznik Československa a okolnosti, ktoré mu predchádzali
– Naštudovať si základné materiály o dvoch významných osobnostiach T. G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi
– Vznik československej hymny a jej hlavných symbolov
– Naštudovať mapu Európy pred prvou svetovou vojnou a po prvej svetovej vojne
So sebou si treba priniesť materiály súvisiace s témou vzniku ČSR (knihy, mapy, fotografie, hudbu, módu atď.), skrátka všetko, čo by s danou témou mohlo súvisieť, hoci aj okrajovo.   

 

Dílnu pořádají pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperka.