Co měníme, co zůstává – Letní škola 2022

Datum: 11.–15. července 2022 (po 12–18 hod, út, st, čt 9–18 hod, pá 9–15 hod)
Místo: Katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1
Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy PedF UK a NPI ČR
Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, 
randakova@nipos.cz

Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy PedF UK bude opět dějištěm letní školy, tentokrát s tématem „Co měníme, co zůstává“. Každý z lektorů představí jemu vlastní oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkne v různé autonomní rovině. Všichni účastníci Letní školy postupně projdou všemi třemi ateliéry. S ohledem na zaměření jednotlivých lektorů bude každý ze tří bloků kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele a nové výtvarné techniky a postupy. Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení. Maximální počet účastníku je 30.

Program:

Katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

pondělí 11. 7. 2022 / 12–18 hod / 7 vyučovacích hodin
Zahájení LŠ proběhne formou společné aktivity a jednotlivých výtvarných etud s důrazem na analýzu tématu ve zřejmých i skrytých podobách.

úterý 12. 7. – čtvrtek 14. 7. 2022 / 9–18 hod / 33 vyučovacích hodin  

Účastníci se rozdělí na tři skupiny. Každá skupina postupně během tří dnů projde společnými tématy všemi třemi ateliéry.

pátek 15. 7. 2022 / 9–15 hod / 8 vyučovacích hodin
Závěrečný evaluační seminář bude probíhat formou vernisáže, kde budou koncepčně shrnuta témata tvůrčích dílen.

Program jednotlivých dílen:

Ateliér výtvarné dramatiky: Od podlahy ke stropu
Letošní ateliér Jana Pfeiffera bude vycházet z jeho letní výstavy v Galerii Cifra,  která pracovala s tématem transformace, proměny věci i nás samotných. Během jeho dílny bude využíváno místo učebny jako alegorické místo pro hru a výtvarný experiment. Účastníci si vyzkouší jak zdramatizovat místo, objekty i sebe navzájem. Budou se vytvářet kulisy, artefakty  a nástroje, které budou následně zapojeny do divadelně performativního živého obrazu.

MgA. Jan Pfeiffer: vyučující na KVV PedF UK Praha, aktivní umělec v oblastech intermediální tvorby a scénografie (nominace na Českého lva za film „Cesta ven“; první cena české sekce Henkel Award; Jiné vize PAF, cena poroty – 8. přehlídka animovaného filmu; první cena Essl Award CEE aj.)

Ateliér malby: Ke kořenům
Společně se zamyslíme a budeme hledat naše kořeny, reálné či pomyslné. Zaměříme se na místo, z kterého pocházíme a budeme se snažit výtvarně zpracovat obrysy, linie, struktury zajímavých částí krajiny, budov, objektů. Uvědomíme si důležitost těchto míst a vzpomínek, které se k nim vážou. Budeme vytvářet různé struktury pomocí frotáže, kresebných a malířských prostředků a z těchto struktur následně vytvářet abstraktní koláže. Budeme pracovat s vrstvením, otiskováním, stříkáním a experimentováním s akvarelovými i akrylovými barvami.

MgA. Pavla Gajdošíková: vyučující na KVV PedF UK Praha, umělecká tvorba (X Y Z, Alternativa, Galerie Vysočiny, Jihlava; 1147 adres, Galerie 35m2, Praha; Někde se něco koná, Galerie Entrance, Praha (s Janem Pfeifferem); Hledáme-li nebližší, dívejme se na obzor, Galerie G1, Praha a další)

Ateliér kresby: Z řeky pod řekou
V ateliéru kresby budeme prozkoumávat „spodní proudy“ kreativity. Nejen ty kolektivní, které s celým lidstvem hýbou od pravěku, ale také ty osobní, které více vypovídají o jedinečnosti každého z nás. Čeká nás práce s tradičními kresebnými materiály jako je uhel, ale také s těmi dnes trochu zapomenutými, jako je hlína. Skrze ní a skrze „ředění i zahušťování“ našich gest, úmyslů a pocitů, necháme na papír vyplavit různorodé tvary, textury i reliéfy a vytvoříme tak (krom jiného) společný a neopakovatelný otisk řeky života.

MgA. Helena Blašková: vyučující na KVV PedF UK Praha, kurátor výstav a koordinátor edukačních aktivit, umělecká tvorba (Letokruhy Chaosu, OG v Jihlavě, Než slunce překročí tvůj stín, Prádelna Bohnice, Praha, Motýlí třesk, Galerie TIC, Brno, Jsme v tom, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí a další)

Předpokládaná cena:
3 000,- Kč (bez ubytování)
Účastníci si ubytování zařizují sami. Doporučujeme dobré ubytování: Katolický domov studujících (sestry dominikánky), Černá 14, Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, Praha 1 – Hradčany; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, Praha 2 – Vinohrady…

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

Maximální počet účastníku je 30.

Letní škola je naplněna.