Cesta – Letní škola 2020

Jan Pfeiffer: „Předtím, než jsem tam byl“, 2008, kreslená animace

Cesta – Letní škola na katedře výtvarné výchovy PedF UK Praha

13. – 17. července 2020 (po 12–18 hod, út, st, čt 9–18 hod, pá 9–15 hod)

katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy PedF UK
Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, randakova@nipos.cz

Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy PedF UK bude již počtvrté dějištěm letní školy tentokrát s  tématem CESTA. Téma bude zkoumáno v rovině fyzické, mentální a metafyzické. Každý z lektorů představí jemu vlastní specifickou oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkne v různé autonomní rovině. Všichni účastníci Letní školy postupně projdou všemi třemi ateliéry. S ohledem na zaměření jednotlivých lektorů bude každý ze tří bloků kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele a nové výtvarné techniky a postupy. Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

pondělí 13. 7. 2020 / 12:00 – 18:00 hod / 7 vyučovacích hodin
Veletržní palác (Národní galerie), Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zahájení LŠ proběhne formou komentované prohlídky stálé sbírky a aktuálních výstav ve Veletržním paláci (NG) s důrazem na analýzu tématu cest ve zřejmých i skrytých podobách. Sraz a místo bude upřesněno.

úterý 14. 7. – čtvrtek 16. 7. 2020 / 9:00 – 18:00 hod / 33 vyučovacích hodin
Katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Účastníci se rozdělí na tři skupiny. Každá skupina postupně během tří dnů projde společnými tématy v ateliéru malby: Každodenní cesty, ateliéru výtvarné dramatiky: Cesty, zkratky, dálky a ateliéru kresby: Cesty života – čáry života – kódy života.

pátek 13. 7. 2020 / 10:00 – 16:00 hod / 8 vyučovacích hodin
Katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Závěrečný evaluační seminář bude probíhat formou vernisáže, kde budou koncepčně shrnuta témata tvůrčích dílen a úvodní návštěvy Národní galerie.

Ateliér malby: Každodenní cesty

V úvodu dílny se účastníci seznámí s uměleckými díly současných umělců. V následující tvorbě budou objevovat a reflektovat otázky týkající se každodenních (možná i výjimečných) cest. Reflexe budou zpracovávány klasickými i experimentálními technikami malby. V ateliéru se bude pracovat individuálně, ale i formou vzájemné spolupráce se zaměřením na vnímání a uvědomování si architektury a prostoru,
ve kterém se pohybujeme.   
MgA. Pavla Gajdošíková: vyučující na KVV PedF UK Praha, umělecká tvorba (X Y Z, Alternativa, Galerie Vysočiny, Jihlava; 1147 adres, Galerie 35m2, Praha; Někde se něco koná, Galerie Entrance, Praha (s Janem Pfeifferem); Hledáme-li nebližší, dívejme se na obzor, Galerie G1, Praha a další)

Ateliér výtvarné dramatiky: Cesty, zkratky, dálky

Ateliér s Janem Pfeifferem bude veden jako tvůrčí dílna rozvíjející téma cesty jako metaforu osobního rozvoje – hledání a nacházení. Jak vnímáme cestu životem s křižovatkami, rozcestníky, zkratkami… Hlavním nástrojem bude společná sebezkušenostní akce, která vyústí ve video-film pracující s vytvořenými artefakty jako rekvizitami příběhu našich cest. Půjde tak o komplexní přípravu k akci a práci s objektem a rekvizitou. Současně bude kladen důraz na post produkci video záznamu v přímém čase.
MgA. Jan Pfeiffer: vyučující na KVV PedF UK Praha, aktivní umělec v oblastech intermediální tvorby
a scénografie (nominace na Českého lva za film „Cesta ven“; první cena české sekce Henkel Award; Jiné vize PAF, cena poroty – 8. přehlídka animovaného filmu; první cena Essl Award CEE aj.)

Ateliér kresby: Cesty života – čáry života – kódy života

V ateliéru kresby se ponoříme do zkoumání nejstarší a primární jednotky výtvarného jazyka – do průzkumu čáry. Skrze kresebné etudy, které budou reflektovat jak výtvarné řemeslo, tak psychofyzickou stránku tvorby, se budeme ptát: Kde a kdy začíná a končí čára? Jaké informace přináší, co je v ní zakódováno? Jak vypadá čára našeho života…? Tato práce vyústí v zážitkovou velkoformátovou kresbu a k soustředěné práci na sérii abstraktních kompozic a autorské knize.
MgA. Helena Blašková: vyučující na KVV PedF UK Praha, kurátorka výstav a koordinátorka edukačních aktivit, umělecká tvorba (Letokruhy Chaosu, OG v Jihlavě, Než slunce překročí tvůj stín, Prádelna Bohnice, Praha, Motýlí třesk, Galerie TIC, Brno, Jsme v tom, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí a další)

Předpokládaná cena: 3.000,- Kč (bez ubytování*)
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Maximální počet účastníků je 30 osob.
Seminář je plně obsazen. Pokud máte o seminář velký zájem, napište na randakova@nipos.cz. Když se místo uvolní, budeme Vás kontaktovat.

*Účastníci si ubytování zařizují sami. Doporučujeme dobré ubytování: Katolický domov studujících (sestry dominikánky), Černá 14, Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, Praha 1 – Hradčany; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, Praha 2 – Vinohrady.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.