1. – 9. loutkářská školička

Cílem Loutkářských školiček je poskytnout krátké základní školení v oblasti loutkového divadla. Jde o to, že po politických změnách v naší republice vznikla celá řada, zejména spolkových loutkových divadel, která se snaží navázat na přerušenou tradici, případně začít úplně od začátku, ale chybí jim znalosti a praxe. Loutkářské školičky by jim v jejich snažení chtěly být nápomocny.

Přehled dosavadních školiček:

1. loutkářská školička byla třívíkendová a měla čtyři třídy: režijně–dramaturgickou, dvě loutkoherecké a jednu hlasovou. Uspořádal jí soubor Frydolín z Prahy. Lektory byli Jiří Středa, irka Vydrová, Karel Vostárek, Vladimír Tausinger a Blanka Kolínová.

2. školička byla jednovíkendová a věnovala se maňáskům. Byla opět v Praze a vedl jí Štěpán Filcík.

3. školička byla opět třívíkendová a zorganizovala jí Soukromá mateřská a základní škola v Brně Jundrově. Věnovala se vzniku loutkové inscenace a účastníci v ní prošli celou cestu od dramaturgie, přes režii až k herectví. Vznikly zde základy krátkých inscenací, z nichž dvě se pak objevily i na krajských přehlídkách.

4. školička se uskutečnila o prázdninách, v rámci festivalu 3+1 v Letovicích, který pořáda Trialog, Brno. Byla spíš volnou dílnou, která se dotkla jak loutkového, tak činoherního divadla, ba dokonce i teatroterapie, a nakonec vyústila v inscenaci „kramářské“ písně, sehrané v rámci festivalu. Vedli jí Jarka Holasová, Blanka Luňáková a Štěpán Filcík.

5. loutkářská školička byla podobná té brněnské, ale s volnějším programem. Nevznikla zde sice žádná inscenace, ale vedle dramaturgie, režie a loutkoherectví se dotkla také práce se světlem nebo s improvizovanou loutkou. Uskutečnilo jí Městské kulturní středisko ve Strakonicích v prostorách loutkového divadla Radost za odborného vedení Blanky Luňákové a Štěpána Filcíka.

6. loutkářská školička • CO HRÁT – TEDY PRÁCE S TEXTEM – jak vyhledat vhodný text, jak s ním pracovat a jak si ho upravit. Jak zdramatizovat literární nebo vlastní námět – zkrátka DRAMATURGIE. Tato školička se uskutečnila v Praze a vedl jí Štěpán Filcík.

7. loutkářská školička • JAK HRÁT – TEDY LOUTKOHERECTVÍ – loutkoherecká dílna zaměřená na marionety. Základy hry pro začátečníky i pokročilé loutkoherce. Tato školička by se měla uskutečnit v Dobrušce (Královéhradecký kraj) a vedla jí Blanka Luňáková, loutkoherečka Divadla Alfa z Plzně.

8. loutkářská školička • HERECTVÍ HLASEM – semiář pro všechny, kteří v loutkovém divadle používají hlas. Ať už ve spojené nebo rozdělené interpretaci. Práce s charakterem, emocemi, s hlasovou stylizací – zkrátka tvorba divadelní postavy hlasem. Ale samozřejmě také hlasová hygiena, správná práce s dechem apod. Tato školička byla opět v Praze za odborného vedení Hanou Dotřelovou.

9. Loutkářská školička • PRÁCE SE SVĚTLEM – aby všechno, co jsme pečlivě připravili, bylo dobře vidět… ale nejen to. Jakou funkci má světlo na divadle, potažmo na loutkovém divadle, jak pomáhá vyprávět divadelní příběh, jak vytváří atmosféru, význam a smysl, co divák musí a co nesmí vidět, jak světlo pomáhá scénografii i herectví – toho všeho se školička dotkla. V moravském Přerově jí vedl Štěpán Filcík.

Školičkami, které se pořádají od roku 2003, prošlo doposud už několik set zájemců. Někteří zde našli odhodlání začít dělat divadlo, pro některé byla školička jen inspirací, mnohým ale pomohla v jejich práci v souboru, a jsou i tací, kteří zde našli základ k profesionalizaci.