Loutkářská Chrudim 2017 – propozice

Propozice včetně postupových přehlídek ke stažení ve formátu rtf LCH_2017

Celostátní přehlídka amatérského loutkářství
30. června – 6. července 2017, Chrudim

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA, město Chrudim
prostřednictvím organizace Chrudimská beseda a spolku Společnost amatérské divadlo a svět.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
66. loutkářská Chrudim
(dále jen LCH) je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, kteří využívají principů loutkového divadla.
Soubory a jednotlivci se v daném roce mohou soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné loutkářské přehlídky postupové na LCH.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
O konkrétní podobě programu LCH rozhoduje programová rada, a to na základě nominací a doporučení porot z krajských loutkářských postupových přehlídek a doporučení porot z ostatních (neloutkářských) přehlídek.
Programová rada je jmenována NIPOS-ARTAMA z členů odborné rady pro loutkové divadlo, zástupců pořadatelů LCH, případně i zástupců přehlídek, ze kterých návrhy vzešly.

Krajská přehlídka může být postupovou pro LCH, pokud budou splněny tyto podmínky:

 • pořadatel musí do konce listopadu 2016 informovat odpovědného pracovníka NIPOS-ARTAMA o konání a datu postupové přehlídky směřující k LCH;
 • všechny soutěžní inscenace posoudí nejméně tříčlenná odborná porota, ve které je alespoň jeden člen znalý úrovně LCH za poslední tři roky (např. některý z členů odborné rady
 • NIPOS-ARTAMA pro loutkové divadlo nebo člen odborné poroty LCH apod.);
 • postupové přehlídky se soutěžně zúčastní nejméně tři různé soubory a tři různé inscenace;
 • členem odborných porot nesmí být spolutvůrci soutěžních inscenací, ani jejich spolupracovníci nebo příbuzní;
 • navrhovatelé (pořadatelé postupových přehlídek) informují na závěr přehlídky vybrané soubory o jejich nominaci nebo doporučení na LCH.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Porota postupové loutkářské přehlídky může do programu LCH nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.
Poroty ostatních (neloutkářských) přehlídek nemají právo nominace, ale mohou v odůvodněných případech doporučit do hlavního programu libovolný počet inscenací, které splňují podmínky účasti na LCH.

Návrhy nominovaných a doporučených představení budou k jednání programové rady přijaty pouze v tom případě, že pořadatel dodá k termínu uzávěrky 66. loutkářské Chrudimi 26. dubna 2017 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Michal Drtina, P. O. BOX 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: drtina@nipos-mk.cz tyto požadované podklady:

 1. úplně vyplněný formulář INFORMACE O INSCENACI;
 2. textovou předlohu inscenace;
 3. zvláštní zprávu obsahující:
  1. název přehlídky, která inscenaci doporučila;
  2. informaci o tom, zda jde o nominaci nebo doporučení inscenace, hodnocení inscenace, z něhož je patrné, o jaký jde žánr, jaké základní jevištní prostředky jsou použity, divácká adresa (pro dospělé, mládež, děti – jakého věku) apod., zejména je třeba uvést, v čem navrhovatelé spatřují zajímavost, dramaturgický a inscenační přínos, inspirativnost či dokonce výjimečnost inscenace, opravňující ji k zařazení do programu LCH, toto hodnocení je především určeno pro práci programové rady, ale může být také uveřejněno ve zpravodaji LCH;
  3. doporučení, jaký prostor v Chrudimi by byl pro danou inscenaci nejvhodnější;
  4. jméno, adresu, e-mail a telefon navrhovatele (pořadatele postupové přehlídky), čitelný seznam porotců a podpis autora hodnocení či předsedy poroty.

 Pořadatel má právo nezařadit programovou radou schválenou inscenaci, pokud ani po konzultaci se souborem nenalezne přiměřený termín či prostor pro danou produkci a pokud nemá soubor vyřešeny autorskoprávní stránky inscenace dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v jeho platném znění, které musí soubor doložit kopií licenční smlouvy k provozování díla (Postup k získání licence najdou soubory například zde: www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8392-jak-ziskat-licenci).

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud bude krajská postupová loutkářská přehlídka spojena s jinou postupovou přehlídkou, řídí se každá část přehlídky vlastními propozicemi.
Ekonomické parametry účasti souborů ve všech částech programu budou řešeny podle organizačních a finančních možností přehlídky.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Michal Drtina
NIPOS-ARTAMA, listopad 2016

 

KRAJSKÉ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY PRO LOUTKÁŘSKOU CHRUDIM 2017

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha – 42. festival pražských amatérských loutkářů
24.–26. března 2017 – Divadlo Karla Hackera

Kontakt: Jiří Krása, Bukolská 774, 181 00 Praha 8,

tel.: 724 326 061, e-mail: jirikrasa@centrum.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha – 13. pražský Tajtrlík
25.–26. března 2017 – Divadlo Frydolín

Kontakt: Petra Šikýřová, Švehlova sokolovna, U branek 674/7, 102 00 Praha 15,

tel.: 602 974 854, e-mail: petardab@seznam.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Strakonice – 52. Skupovy Strakonice
23.–25. března 2017 – Kulturní zařízení U mravenčí skály

Kontakt: Městské kulturní středisko, Mírová 831, 386 01 Strakonice,
tel.: 383 311 530, Dana Skoupilová, tel.: 602 106 130, e-mail: meks@strakonice.cz

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Plzeň – 13. Pimprlení
31. března – 2. dubna 2017 – Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň

Kontakt: Roman Černík, JOHAN, z. s., Havířská 11, 301 00 Plzeň,

e-mail: info@johancentrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny – regionální loutkářská přehlídka
25.–26. března 2017 – Loutkové divadlo

Kontakt: Jiří Dragoun, Spolek loutkářů v Lounech, Pod Cukrovarem 832, 440 01 Louny,
tel.: 602 743 649, e-mail: louny@loutkove-divadlo.cz, www.loutkové-divadlo.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Turnov – XXVII. turnovský drahokam
17.–19. března 2017 – Městské divadlo

Kontakt: Petr Záruba, Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov,

tel.: 481 325 306 (byt), 732 617 134, e-mail: zaruba.turnov@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové –
Postupová přehlídka loutkářských souborů a dětských loutkářských souborů
7.–9. dubna 2017 – Divadlo DRAK
Kateřina Prouzová, IMPULS, centrum podpory uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 02 Hradec Králové,
tel.: 605 251 596, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy – Svitavský dýchánek
21.–23. dubna 2017 – Fabrika

Kontakt: Lucie Crhová, Středisko kulturních služeb – Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,

e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz, www.fabrikasvitavy.eu

KRAJ VYSOČINA A ZLÍNSKÝ KRAJ
Třebíč – 51. třebíčské loutkářské jaro
25.–26. března 2017 – Městské kulturní středisko

Kontakt: Aneta Dohnalová, Městské kulturní středisko, Karlovo nám. 53, 674 01 Třebíč,
tel.: 605 234 708, e-mail: a.dohnalova@mkstrebic.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno – Postupová přehlídka loutkářských souborů
25.–26. března 2017 – SVČ
Lužánky, pracoviště Labyrint
Kontakt: Tomáš Doležal, SVČ Lužánky, pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno,
tel.: 604 919 120, 547 354 383, tom@luzanky.cz, www.luzanky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ
Opava – Opavská rolnička
8.–9. dubna 2017 – Středisko volného času, Opava

Kontakt: Jana Vondálová, Středisko volného času Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava,
tel.: 553 615 609, 604 558 428, e-mail: loutkovedivadlo@svcopava.cz