Lidové tradice očima dětí – výtvarná soutěž

Organizační a programový výbor Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň vyhlašuje pro rok 2009 výtvarnou soutěž:

LIDOVÉ TRADICE OČIMA DĚTÍ
Jaký kroj – tak se stroj

Výtvarná soutěž je pořádána v rámci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň jako doprovodný program pro děti z mateřských, základních a uměleckých škol. Cílem soutěže je podnítit zájem dětí o tradiční lidovou tvorbu a dát prostor k výtvarnému vyjádření dětského pohledu na nositele folkloru a lidových tradic v dnešní době.

Soutěže se mohou zúčastnit děti, které libovolnou výtvarnou technikou ztvární jednu nebo více postav v kroji (řemeslník, tanečník, muzikant, …)

Zadání soutěže

Soutěžní kategorie:

1. Mateřské školy
2. Základní školy: 6 – 7 let
3. Základní školy: 8 – 9 let
4. Základní školy: 10 – 12 let
5. Základní školy: 13 – 16 let
6. Základní umělecké školy: děti do 8 let
7. Základní umělecké školy: 9 – 12 let
8. Základní umělecké školy: 12 – 16 let
9. Zvláštní cena výboru MFF CIOFF PLZEŇ

Podmínky účasti:

1. Do soutěže jsou přijímány obrázky splňující zadané téma, vytvořené libovolnou výtvarnou technikou na formátu A4 a větším (menší formáty než A4 nebudou do soutěže přijímány). Netradiční výtvarné techniky jsou vítány, možná jsou rovněž prostorová díla z keramiky, textilu, přírodních materiálů apod.
2. Zadní strana obrázku, výrobku musí být opatřena strojově psaným štítkem obsahujícím
následující informace:
– jméno autora
– název díla
– rok narození autora + přesný věk
– třída a škola, kde soutěžní práce vznikla
– e-mailové spojení na rodiče!!! (příp. telefonní číslo)
3. Každý autor se může zúčastnit pouze s 1 soutěžní prací.
4. Do soutěže budou zařazeny pouze práce odeslané nejpozději do 10. dubna 2009.
5. Zaslané soutěžní práce je možné vrátit po předchozí domluvě.

Příklad označení práce:

JARMILA NOVÁKOVÁ
KROJ
1998, 10 let
4.tř., 98. ZŠ (ZUŠ), Kokořín
novakovajarca@novakov.cz

Hodnocení soutěže:

1. Všechny doručené soutěžní práce bude hodnotit tříčlenná odborná porota.
2. Porotou bude vybrána vždy jedna nejlepší práce v každé kategorii, jejíž autor (popř. autoři) budou představeni a odměněni pěknými cenami v rámci slavnostní vernisáže výstavy.
4. května 2009 od 17:30 v prostorách Českého rozhlasu Plzeň.
3. Udělena bude také zvláštní cena výboru MFF CIOFF PLZEŇ.
4. 30 nejlepších obdrží jako poděkování za účast volné vstupenky pro sebe a své rodiče (celkem 3 ks) na Galaprogram festivalu v DK Inwest Plzeň (14. června 2009 začátek ve 14:00 hodin).
5. Všichni výherci soutěže budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím e-mailu (příp. telefonicky) nejdéle do 28. května 2009. Vyhodnocení bude také uveřejněno na webových stránkách soutěže http://mff.souborjiskra.eu/mffplzen_soutez.html.

Práce zasílejte na adresu:

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Petra Kibitzová
Pod Dubovkou 45 / 162E
301 00 Plzeň
e-mail: petrakibi@seznam.cz
telefon: +420 723 259 400

Výstava soutěžních prací a předání cen

Vernisáž výstavy, představení nejlepších autorů a předání cen proběhne 4. května 2009 od 17:30 hodin v prostorách Českého rozhlasu Plzeň.

Český rozhlas Plzeň
Náměstí Míru 10
Plzeň

Nejlepší došlé práce budou vystaveny ve dnech 4. – 29. května 2009 v Českém rozhlasu Plzeň a 14. června 2009 v prostorách DK Inwest, Plzeň (v rámci Galaprogramu MFF CIOFF „PLZEŇ 2009“).

Předem děkujeme všem účastníkům a těšíme se na zaslané soutěžní práce i na setkání při slavnostní vernisáži výstavy.

Petra Kibitzová
/za výbor MFF CIOFF PLZEŇ/

Kontaktní adresa MFF:
MFF CIOFF PLZEŇ
Plzeňská folklorní scéna, o.s.
Květná 40, 326 00 Plzeň
Czech republic
tel.: +420 723 979 527
email: Michaela.Vondrackova@seznam.cz
www.mffplzen.eu