NIPOS > Letošní téma: Kulturní domy

Letošní téma: Kulturní domy

logo_mk_male

Pod pojmem kulturní dům je možné si představit objekty, ve kterých působí právní subjekty zabývající se pořádáním nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí.  Kulturní domy a podobná zařízení, jako jsou centra, střediska, multikulturní zařízení adal. jsou typické tím, že jsou zřizované a financované výhradně samosprávami. 

Kulturními domy se donedávna nikdo nezabýval a není ani známo, kolik jich v naší republice existuje.  Národní informační a poradenské středisko pro kulturu zahájilo statistické šetření KD  teprve v roce 2007 a zatím je k dispozici velmi málo podkladů.

Co se snažíme zjistit: Jejich množství, právní formy existence, druhy nabídek a návštěvnost, technické vybavení, plány do budoucnosti, stav budov.

Chtěli bychom také  čtenářům nabídnout zajímavé informace z historie, či zkušenosti obyvatel těch obcí, kde KD ani podobné zařízení neexistuje.

www.mistnikultura.cz