Klub sbormistrů 2012

Letní týdenní Klub sbormistrů
8.–15. července 2012, Loučná nad Desnou

Pořádá NIPOS-ARTAMA

Zaměření a lektoři sborových dílen:
Metodika práce s dětským sborem: Ivana Kleinová (sbormistryně DPS Domino, Opava)
Metodika práce s dětským sborem: lektor v jednání
Dirigování a nácvik skladeb: Jurij Galatenko (dirigent, pedagog PedF OU)
Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková (sbormistryně, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA)
Hlasová výchova a práce s nezpěváky: Alena Tichá (hlasová pedagožka, pedagožka PedF UK)
Základy hlasové výchovy: Barbora Novotná (hlasová pedagožka, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA)
Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory: Jaroslava Macková (muzikoložka, výzkumná pracovnice NIPOS-ARTAMA)
Management dětského sboru: Eva Petrášová (manažerka DPS Domino, Opava)
Výtvarná výchova a její využití ve sboru: Alena Zupková (pedagožka výtvarné výchovy)

Hodinové dotace (1 vyučovací hodina = 45 minut):
Metodika práce s dětským sborem (21 hodin); Dirigování a nácvik skladeb (21 hodin + individuálně dle domluvy); Základy taktovací techniky (individuální hodinová dotace); Hlasová výchova a práce s nezpěváky (4 hodiny); Základy hlasové výchovy (4 hodiny + individuálně ½ hodiny); Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory (2 hodiny); Management dětského sboru (2 hodiny); Výtvarná výchova a její využití ve sboru (2 hodiny).

Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.
Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování (lze využít individuální hodiny Základů taktovací techniky). Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.

Účastnický poplatek: 4900 kč zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné (v případě vyššího počtu účastníků se cena může snížit).
Přihlášku zašlete nejpozději do 25. 5. 2012 na níže uvedenou adresu. Změny vyhrazeny, aktuální informace budou zveřejněny na webu www.nipos-mk.cz v sekci Dětský či Středoškolský sborový zpěv, odkaz na Klub sbormistrů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, e-mail: pirner@nipos-mk.cz

Upozornění: V případě pozdního odhlášení ze semináře vám bude účtován storno poplatek ve výši náhrady vzniklých nákladů. OSVĚDČENÍ o absolvování semináře obdržíte při účasti po celou dobu jeho trvání.

Přihláška