Klub sbormistrů 2013

KLUB SBORMISTRŮ
7.–14. července 2013, Loučná nad Desnou

Pořádá: NIPOS-ARTAMA

Zaměření a lektoři sborových dílen:
Metodika práce s dětským sborem: Tomáš Motýl (sbormistr DPS Motýli, Šumperk).
Metodika práce se středoškolským sborem: Jiří Skopal (sbormistr, pedagog UHK).
Dirigování a nácvik skladeb: Jurij Galatenko (dirigent, pedagog PedF OU).
Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková (sbormistryně, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA).
Hlasová výchova ve sboru: Markéta Štefaniková (hlasová poradkyně, pedagožka UHK).
Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory: Jaroslava Macková (muzikoložka, výzkumná pracovnice NIPOS-ARTAMA).
Dramatická a pohybová výchova ve sboru: Ludmila Vacková (sbormistryně, doktorandka PedF UK)

Hodinové dotace (1 vyučovací hodina = 45 minut):
Metodika práce s dětským sborem (21 hodin)
Dirigování a nácvik skladeb (21 hodin + individuálně dle domluvy)
Základy taktovací techniky (individuální hodinová dotace)
Hlasová výchova ve sboru (4 hodiny + individuální hodinová dotace)
Dramaturgie a literatura pro dětské pěvecké sbory (2 hodiny)
Dramatická a pohybová výchova ve sboru (4 hodiny).
 
Seminář má akreditaci MŠMT č. 28 302/2011-25-671.
Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování (lze využít individuální hodiny Základů taktovací techniky). Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru. Seminář je určen pro sbormistry dětských a středoškolských pěveckých sborů.
Účastnický poplatek: 4900 Kč zahrnuje ubytování, stravování a kurzovné (v případě vyššího počtu účastníků se cena může snížit).

Přihlášku zašlete nejpozději do 31. května 2013 na níže uvedenou adresu. Změny vyhrazeny, aktuální informace budou zveřejněny na webu www.nipos-mk.cz v sekci Dětský či Středoškolský sborový zpěv, odkaz na Klub sbormistrů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Jan Pirner, 739 731 290, e-mail: pirner@nipos-mk.cz

Přihláška: LKS_2013