Letní škola na pražské katedře výtvarné výchovy

11.–15. července 2016
PedF UK, katedra výtvarné výchovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) a s katedrou výtvarné výchovy PedF UK.
Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy bude na pět červencových dní dějištěm letní školy, ve které účastníci z řad pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení pod odborným vedením výtvarných pedagogů (I. Špirka, J. Pfeifera, M. Velíška, J. Hanuše a M. Pastorové) zažijí vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění skrze aktuální témata, a získají tak inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

PROGRAM LETNÍ ŠKOLY:

11. července, 12.00–18.00
V úvodní dílně budou účastníci teoreticky i prakticky zasvěceni do aktuálních témat.

12.–14. července, 9.00–18.00
Účastníci se rozdělí na tři skupiny. Každá skupina postupně během tří dnů projde společnými tématy v ateliéru kresby a malby, ateliéru grafiky, dalších 2D technik
a ateliéru prostorové tvorby a multimédií.

15. července, 10.00–16.00
Závěrečný evaluační seminář bude probíhat v inspirativním prostředí pražské galerie (např. NG, MeetFactory, DOX, GHMP apod.). Obsah bude koncepčně shrnovat témata tvůrčích dílen a úvodního semináře.

Předpokládaná cena 3000 Kč (bez ubytování).
Doporučené dobré ubytování (osobní rezervace): Katolický domov studujících (sestry dominikánky), Černá 14, 110 00 Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

Levné ubytování (osobní rezervace): Ubytovna Holešovice, Dělnická 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice; Ubytovna Mototechna, Bavorská 14, Praha 5 – Stodůlky; Ubytovna Podbabská, Podbabská 7, Praha 6; Hotel Sunshine, Drahobejlova 1058/17, 190 00 Praha 9 – Libeň; Ubytovna Harfa, Kolmá 673/7, 190 00 Praha 9 – Vysočany.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Minimální počet účastníků pro uskutečnění letní školy je 18 osob.
Přihlásit se můžete buď elektronicky na: http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-letniskola2016 nebo vyplnit a zaslat závaznou přihlášku do 17. června 2016.

Kontakt: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496