Letní škola 2024 – MAPOVÁNÍ PROSTORU

Letní škola 2024 – Mapování prostoru
Termín: 29. 7. – 1. 8., 2024
Místo konání: Katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha
Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: KVV PedF UK Praha

Lektoři: Pavla Gajdošíková, Sylva Francová a další

Všichni účastníci obdrží osvědčení o účasti.

Čtyřdenní cyklus přednášek a workshopů „Letní školy – Mapování prostoru“ se bude zabývat  Uměním ve veřejném prostoru. Téma které je v současné době aktuální a rezonuje společností. Tým lektorů připravil netradičně koncipovaný program, který kombinuje konceptuální formu workshopů s využitím tradičních technik, jako je například japonská kaligrafie.

Seznámíme se:

– s historií a podobami umění ve veřejném prostoru
– jak toto umění vnímat
– jaký je další přesah

Zaměříme se na:

– estetické a sociální momenty
– reflexe na aktuální společenské problémy
– budeme mapovat a následně reagovat na terén v centru Prahy a přilehlém okolí

Cílem „Mapování prostoru“ bude:

– prožívat toto umění jako výzvu ke změně našeho nastavení vnímání
– sdílení a diskuse s ostatními
– inspirace pro další tvůrčí práci
– zpětná vazba a reflexe na vzniklá díla

Cena kurzovného, včetně materiálu: 3 700 Kč

Uzávěrka přihlášek: 26. 6., 2024.

V případě nenaplnění předpokládané kapacity do 26. 6., bude Letní škola zrušena.

Splatnost faktury je 11. 7., 2024. (Po zaplacení není fakturu možné stornovat.)