Letní seminář Klubu sbormistrů

16. – 23. července 2017, Kutná Hora
Letní týdenní seminář Klubu sbormistrů je koncipován jako práce ve sborových dílnách, součástí jsou ale i individuální hodiny hlasové výchovy a konzultace v dirigování. Seminář je rozšířen o zajímavé přednášky týkající se oboru.
Hlásit se mohou začínající i pokročilí sbormistři dětských, mládežnických i dospělých pěveckých sborů a všichni zájemci o sborový zpěv a hlasovou výchovu.
Seminář má akreditaci MŠMT č. 18 312/2014-1-554. Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Lektoři: Dirigování a nácvik skladeb: Jurij Galatenko (dirigent a sbormistr Národního divadla moravskoslezského, pedagog PedF Ostravské univerzity)
Metodika práce sborem: Luboš Hána (pedagog PedF Univerzity J.E. Purkyně, Ústí n. Labem, sbormistr komorního sboru Ventilky Jirkov)
Metodika práce s dětským sborem: Zdena Součková (sbormistryně chlapeckého sboru Pueri gaudentes, pedagožka)
Hlasová výchova ve sboru: Eliška Hrubá Toperczerová (hlasová pedagožka a režisérka, Kühnův dětský sbor)
Základy taktovací techniky: Miloslava Vítková (sbormistryně, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA)
Dramaturgie a literatura pro pěvecké sbory: Jaroslava Macková (muzikoložka, výzkumná pracovnice NIPOS-ARTAMA)
Unie českých pěveckých sborů: Roman Michálek (předseda UČPS)
další lektor v jednání
Harmonogram: neděle 16.7. – příjezd, 18:00 zahájení semináře
pondělí 17.7. – sobota 22.7. – společná výuka, individuální hodiny s lektory dle rozpisu, přednášky z oboru
pátek 21.7., 19:00 – koncert účastníků v Chrámu svaté Barbory
neděle 23.7.. 10:00 – zpívání při slavnostní mši v Chrámu sv. Barbory
zhodnocení a zakončení semináře, 12:00 předání osvědčení
Účastnický poplatek5 600 Kč
Cena zahrnuje ubytování (pokoje po dvou/třech s vlastním sociálním zařízením pro dva pokoje), celodenní stravování (sobotní večeře až nedělní oběd), kurzovné a veškeré notové materiály.
Přihlášku můžete zaslat pomocí formuláře (viz níže na této stránce) nejpozději do 16.6. 2017.
Upozornění: Osvědčení o absolvování obdrží účastníci, kteří se zúčastnili celého semináře, v neděli po skončení programu. 
 

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.