Letní sbormistrovský kurz v Rimavské Sobotě

 

Národní osvětové centrum v Bratislavě

Městské kulturní středisko v Rimavské Sobotě

Základní umělecká škola v Rimavské Sobotě

připravují

Letní sbormistrovský kurz, ve dnech 20. – 25. srpna 2013 v Rimavské Sobotě   

Informace o DK 2013

Prihláška DK 2013