Kutná Hora – seminární pobyt

KUTNÁ HORA 2013
30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
24.–26. května 2013, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora. Koná se pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.

SEMINÁRNÍ POBYT na Celostátní přehlídce a celostátní konferenci – Kutná Hora 2013
Jubilejní, třicátá přehlídka v Kutné Hoře po osmnácté. Abyste mohli být u toho, když se koná prestižní oborová přehlídka, která tradičně prezentuje to nejzajímavější, co dětský scénický tanec v daném roce přinesl, nabízíme vám možnost seminárního pobytu.
Součástí je celostátní konference na téma Umělecké vzdělávání – DVPP jako nástroj zvyšování odborné kvalifikace. Přednášet se bude o možnostech a dostupnosti vzdělávání; diskutovat se bude o potřebnosti, významu a obsahu státní zkoušky, o naléhavosti profesní asociace, o tom, co pro nás znamená taneční technika – co pod tímto pojmem chápeme – a v neposlední řadě i o tom, kam směřuje za posledních pět let tvořivá taneční výchova, o které jsme naposledy mluvili na konferenci v roce 2008.
Seminární pobyt zahrnuje zdarma vstup na všechny programové části přehlídky (dva přehlídkové koncerty, dvě vystoupení pod širým nebem, diskusní kluby a seminář pro pedagogy a seminaristy, společenské večery). V seminárním pobytu není zahrnuto pojištění a cestovní náklady. Omezený počet míst (max. 20 seminaristů).

Uzávěrka přihlášek do 30. dubna 2013.
Kontakt a informace: Jiří Lössl, lossl@nipos-mk.cz

Přihláška: ZP_KH_2013