KUTNÁ HORA 2017 – program

34. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance
19.–21. května 2017, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora

Z pověření Ministerstva kultury, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora ve spolupráci s GASK Kutná Hora a Průvodcovská služba Kutná Hora, s. r. o. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, konaného pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj a České komise pro UNESCO.

 

PROGRAM

pátek 19. května
10.00    Taneční představení – Svět z papíru / Městské Tylovo divadlo
13.00    Tanec pod širým nebem / terasa kaple Božího těla
15.00    Tanec-tvorba-děti – tvůrčí dílny / externí prostory
15.30    Tanec barev – výtvarné dílny  / externí prostory
16.00    Taneční dílny – Svět z papíru / externí prostory
19.00    Dítě v tanci – 1. přehlídkový večer / Městské Tylovo divadlo
21.00    Večerní prohlídka města / exteriéry města

sobota 20. května
09.00    Tanec-tvorba-děti – tvůrčí dílny / externí prostory
10.00    Tanec studijní – videopřednáška pro studentskou misi / MTD malá scéna
10.00    Taneční představení  – Svět z papíru / Městské Tylovo divadlo
14.00    Tanec-tvorba-děti – tvůrčí dílny / externí prostory
14.00    Tanec v semináři – pro pedagogy / MTD malá scéna a exteriéry města
15.00    Taneční dílny – Svět z papíru / externí prostory
15.00    Tanec barev – výtvarné dílny / externí prostory
15.30    Tanec studijní – setkání studentů s lektorským sborem / MTD malá scéna
19.00    Dítě v tanci – 2. přehlídkový večer / Městské Tylovo divadlo
21.00    Společenský večer účastníků / MTD malá scéna

neděle 21. května
10.00    Tanec-tvorba-děti – tvůrčí dílny / externí prostory
10.00    Tanec v rozboru – setkání pedagogů s lektory / MTD malá scéna
14.00    Tanec v exteriéru – výstupy z tvůrčích dílen /zahrady GASK,  (mokrá varianta v MTD)

Plakát DPST KH 2017
Programová brožura KH 2017