KUTNÁ HORA 2013

30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance a Celostátní konference Umělecké vzdělávání
24. – 26. května, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora

Ve dnech 24. – 26. května 2013 se v Kutné Hoře uskuteční jubilejní 30. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2013, která je tradičním vyvrcholením celoroční umělecké práce pedagogů a žáků oboru „tvořivá taneční výchova dětí“ v celé České republice.

Jubilejní třicátá přehlídka se koná v roce stodvacátého výročí narození Jarmily Kröschlové, výrazné české tanečnice, pedagožky a choreografky; osmdesátého výročí otevření městského Tylova divadla v Kutné Hoře; čtyřicátého pátého výročí od první přehlídky dětských tanečních skupin (1968).

U této příležitosti bude součástí přehlídky jednodenní konference Umělecké vzdělávání – Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jako nástroj zvyšování odborné kvalifikace pedagoga, kterého se zúčastní přední odborníci z oboru, včetně akademiků
a pracovníků výzkumu.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky
a města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
a Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. 

Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře přivítá na svém jevišti ve dvou programových blocích 24 choreografií (tedy 280 dětí). Diváci je budou moci zhlédnout jednak pod širým nebem na Terase kaple Božího těla a to hned v pátek 24. května v 11:00 hodin
a pak také ve dvou programových blocích v Městském Tylově divadle v pátek 24. května a v sobotu 25. května vždy od 17:00 hodin.

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby www.amaterskatvorba.cz, který se koná pod záštitou České komise pro UNESCO, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.

Kutná Hora tedy ožije tancem po jednadvacáté.

Plakát ve formátu pdf – DPST KH 2013
Programová brožura ve formátu pdf – brozura_KH_2013_web