Kurz praktické režie / 6. běh, nabídka

Otevíráme 6. běh Kurzu praktické režie

Jedná se o čtyřletý vzdělávací projekt určený režisérům amatérských divadelních souborů.  Probíhá během dvou týdenních a jednoho víkendového soustředí v roce. První týdenní setkání se koná na podzim ve Volyni, druhé pak během Divadelního Pikniku Volyně.

Během čtyř let se frekventanti budou věnovat dramaturgii, dramaturgicko-režijní koncepci, divadelním druhům, žánrům a stylům, režijní propedeutice, budování dramatické situace, pohybu, práci režiséra s hercem, scénografii a jevištnímu svícení, kritickému hodnocení a přípravě vlastní absolventské inscenace. Své poznatky si budou prakticky ověřovat na spolupráci s profesionálními herci jako figuranty.

Lektoři
Hlavním lektorem kurzu bude doc. Mgr. Milan Schejbal, umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka Příbram a pedagog pražské DAMU. Lektory dramaturgie budou Mgr. Kateřina Fixová, dramaturgyně a herečka Divadla A. Dvořáka Příbram a Mgr. Luděk Horký, dramaturg a manažer vývoje Centra dramaturgie dětské tvorby České televize.

Termíny
Kurz odstartuje v termínu 20. – 26. 10. 2018 a pokračovat bude 28. 6. – 6. 7. 2019. Účastnický poplatek za říjnové setkání je 2.000 Kč a za červnové pak 1.200 Kč.

Přihláška

Přihláška do KPR

Informace

NIPOS-ARTAMA, Mgr. Simona Bezoušková, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: 775 508 654.