Kunsthistorický seminář 2013

KUNSTHISTORICKÝ SEMINÁŘ

v Praze – Dolních Chabrech  se konal 25. května 2013. Vedl  kunsthistorik  Jakub Synecký .

Dolní Chabry jsou okrajová pražská čtvrť, kam se návštěvníci Prahy obvykle nedostanou, ačkoliv se zde nachází jedinečná vzácná románská památka z 12. století – kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Obsahuje dochované základy a jádro dvou staveb starších, rotundy z 11. století a nejstaršího kostela z 10. století. Účastníci obdivovali i románské dlaždice v původním umístění a vzácný objev románských nástěnných maleb v překvapivě dobrém stavu. Prohlédli si také historickou dřevěnou zvonici.

V odpoledních hodinách měli všichni možnost vidět prastarý menhir, jediný dochovaný na území Prahy, který chaberští občané pietně zachovávají mezi domovní zástavbou.

Foto Z. Synecká a B. Štěrbová

[nggallery id=107]