Kunsthistorický seminář ČESKÝ KUBISMUS

23. května 2009 v Praze – lektor Mgr. Jakub Synecký

Seminář s vycházkou po Praze sledoval český kubismus jako specifický architektonický i výtvarný projev českého prostředí před 1. světovou válkou.Účastnilo se 30 zájemců z celé republiky.

Dopolední vycházka vedla Novým Městem pražským pod Vyšehradem a seznámila účastníky s architektonickými díly J. Chochola, E. Králíčka, B. Hybšmana, A. Belady a s nerealizovanými projekty pro Palackého náměstí a vyšehradskou pevnost.

Odpoledne byly kubistické a kubizující architektonické projevy na rozhraní Starého a Nového Města zakončeny společnou prohlídkou expozice Národní galerie v Gočárově Domě U Černé Matky Boží v Celené ulici.