Kulturní subjekty

Registr zpravodajských jednotek je budován a aktualizován na základě prováděných statistických zjišťování, která jsou uvedená v programu statistických zjišťování. Jedná se o právnické osoby, organizační složky státu nebo fyzické osoby, které mají zpravodajskou povinnost poskytnout individuální údaje podle zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění.