Statistika kultury v publikacích

KULTURA ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH
vybrané údaje ze statistických šetření

V brožuře jsou zveřejněny vybraná statistická data v daném roce za následující obory: památkové objekty zpřístupněné za vstupné, muzea, památníky a galerie, veřejné knihovny, divadla, neperiodické publikace a periodický tisk, rozhlasové a televizní vysílání. Pro srovnání jsou uvedena i data za několik posledních let. Údaje za rok 2015 mají informativní charakter, neboť některé zpravodajské jednotky v řádném termínu nevyplnily statistický výkaz.

 

Publikace STATISTIKA KULTURY
Kompletní statistika kultury České republiky
Starší publikace jsou k dispozici
ve formátu MSWord (ZIP),
novější ve formátu PDF.

Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích:

  1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
  2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
  3. Knihovny a vydavatelská činnost
  4. Edukace a veřejná osvěta

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

LÉTA 2008 – 1998

 

NÁVŠTĚVNOST PAMÁTEK V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

Dokumenty Návštěvnost památek v krajích ČR v jednotlivých letech
uvádí data o počtu návštěvníků hradů, zámků aj. památek.
Údaje byly získány na základě statistického zjišťování,  
kterým je NIPOS-CIK pověřen ministerstvem kultury.

Všechny brožury jsou ve formátu PDF.

 

NÁVŠTĚVNOST MUZEÍ, PAMÁTNÍKŮ A GALERIÍ
V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY
Dokumenty Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích ČR
v jednotlivých letech uvádí data o počtu návštěvníků.
Údaje byly získány na základě statistického zjišťování,
kterým je NIPOS-CIK pověřen ministerstvem kultury.Všechny brožury jsou ve formátu PDF.