Kult (MK) 26-01 Kina

Předmětem statistického zjišťování jsou kina.

Statistický výkaz Kult (MK) 26-01

Šetření bylo v roce 2012 ukončeno. 
Roční výkaz o kinu za rok 2012 (PDF)
Roční výkaz o kinu za rok 2012 (DOCX)
Souhlas se zveřejněním některých údajů (PDF)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o kinu

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Hana Šílová
statistika audiovize, muzeí a galerií, kina
tel: 221 507 919 email: silova@nipos-mk.cz