NIPOS > Kulatý stůl Formální a neformální umělecké vzdělávání

Kulatý stůl Formální a neformální umělecké vzdělávání

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dne 26. února 2014 proběhne v konferenčním sále Muzea hlavního města Prahy kulatý stůl s názvem „Formální a neformální umělecké vzdělávání“, který organizuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Muzeem hlavního města Prahy. Jeho cílem je vyzdvihnout důležitost uměleckého vzdělávání a vést dialog o jeho postavení v ČR. Panelová diskuse moderovaná Jakubem Železným z České televize pokryje dvě témata – Umělecké vzdělávání a spolupráce rezortů a orgánů veřejné správy a Umělecké vzdělávání a role občanské společnosti a profesionálních kulturních organizací.  Akce je určena zástupcům veřejné správy a aktérům z oblasti umění, kultury a vzdělávacího sektoru z veřejnoprávních i soukromoprávních (zejména tzv. nevládních) institucí.

V ČR se debata o uměleckém vzdělávání vede několik posledních let. Iniciátorem diskusních fór a konferencí je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Výchozím bodem pro připravovaný kulatý stůl jsou závěry z předchozích akcí, jako Diskusní fórum „Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí“ (2011) a „Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a v Německu“ (2013). NIPOS ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO hodlá pokračovat v této myšlence i letos a rozhodl se uspořádat kulatý stůl s názvem „Formální a neformální umělecké vzdělávání“.

Cílem kulatého stolu je napomoci zvýšení významu uměleckého vzdělávání. Poukázat na existenci formálního a neformálního vzdělávání s tím, že se jedná o dvě části jednoho celku, které spolu vzájemně kooperují a jsou ve společné gesci MŠMT ČR – formální vzdělávaní a MK ČR – neformální vzdělávání.  Připravované setkání se uskuteční dne 26. února 2014 od 10 – 15 hodin v konferenčním sále Muzea hlavního města Prahy. Vzhledem k šíři a záběru diskutované problematiky bude kulatý stůl rozložen do dvou bloků, mezi kterými bude jedna přestávka. 

První blok s názvem „Umělecké formální a neformální vzdělávání a role veřejné správy“ se bude mimo jiné věnovat roli veřejné správy v rámci uměleckého vzdělávání, aktuálním a připravovaným strategickým dokumentům MŠMT ČR a MK ČR, vzájemné meziresortní spolupráci, střednímu a vysokému uměleckému školství a sítí základních uměleckých škol, včetně přípravy pedagogů. 

Druhý blok, který nese název „Umělecké vzdělávání a role občanské společnosti a profesionálních kulturních organizací“, se bude zabývat otázkou role občanské společnosti v oblasti uměleckého vzdělávání, vymezením role profesionálních kulturních organizací v neformálním uměleckém vzdělávání, postavením nevládních neziskových subjektů v neformálním uměleckém vzdělávání, dotační politikou veřejné správy, současnými trendy práce s publikem v uměleckých institucích či kreativním partnerstvím mezi kulturním a školským sektorem.

Počítá se s účastí až 80 hostů bez vstupních poplatků či zápisného. Zájemci se mohou registrovat ještě do 15. února 2014 na e-mail: daniela_lastuvkova@mzv.cz. Cílovým publikem jsou zástupci veřejné správy, médií a aktéři z oblasti umění, kultury a vzdělávacího sektoru jak veřejnoprávního, tak soukromoprávního (zejména nevládního). Tedy každý, kdo má zájem podílet se na rozvoji kvality uměleckého vzdělávání – pedagogové, umělci, lektoři výtvarné, dramatické, taneční a pohybové výchovy ve formálním i neformálním vzdělávání.  

 

Pro více informací kontaktujte: Marcela Hančilová (PR), e-mail: mhancilova@nipos-mk.cz, telefon: +420 773 699 368 a Michaela Přílepková (umělecké vzdělávání), e-mail: mprilepkova@nipos-mk.cz, telefon +420 221 507 947