NIPOS > FOTOGRAFICKÁ KRONIKA PRAHY NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI

FOTOGRAFICKÁ KRONIKA PRAHY NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI

PozvankaVelikou událostí pro všechny, kdo mají rádi Prahu, a hlavně pro všechny její fotografy, je výstava 14. ročníku soutěže Praha fotografická. Každým rokem totiž soutěž a výstava nabízejí obraz hlavního města jako kaleidoskop složený z nejrůznějších úhlů pozorování.

Spektrum autorů vystavených snímků je velmi široké – od fotografů, kteří se Praze soustavně věnují, přes obyvatele Prahy, po její návštěvníky z domova i z ciziny.
Letos se soutěže zúčastnilo 131 profesionálních i amatérských fotografů s celkem 1520 fotografiemi, z toho bylo 97 mužů a 37 žen nejrůznějších profesí, nejmladšímu z nich je 17 a nejstaršímu 82 let. Dvanáct z účastníků je ze zahraničí.

Na Staroměstské radnici začíná výstava dnes a potrvá do 26. 9. 2010.

Soutěž a výstavu Praha fotografická pořádá Společnost přátel fotografie za finančního přispění hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR, s podporou Svazu českých fotografů a NIPOS-ARTAMA.
Ceny do 14. ročníku věnovaly firmy Canon, Centrum FotoŠkoda, Et netera, Excelfoto, Fast, Foma Bohemia, Nikon, Olympus a Pentax. Mediálními partnery jsou Artmagazin.eu, Český rozhlas, FotoVideo, Listy Prahy 1. Vítěze a fotografie na výstavu vybírala jedenáctičlenná odborná porota, které předsedal fotograf Jiří Všetečka. Ve výstavním souboru bude zastoupena téměř stovka autorů.
Překvapením letošního ročníku je velká účast fotografů, přihlásilo se jich o čtvrtinu více než vloni. Tato skutečnost je potěšující – zvláště uvědomíme-li si, že každý musí dodat svoje soutěžní fotografie již zvětšené a připravené k vystavení, což není levná a jednoduchá záležitost. Letos také výrazně přibyli i zahraniční soutěžící fotografové. Většinou jsou to cizinci, kteří zde dlouhodoběji žijí a Praha je zjevně fascinuje.
Soutěžních kategorií bylo šest. Čtyři základní – Krása Prahy a její proměny (tradičně nejvíce obsazená), Lidé v Praze, Problémy Prahy (která nebyla příliš zastoupena), Kronika hlavního města, a dvě speciální, každoročně se obměňující – Hudba v Praze, Městská část Braník a Podolí (každý rok je věnována jedné z městských částí a navazuje na ni workshop pořádaný Svazem českých fotografů).
Jako dobře zvolená se ukázala kategorie Hudba v Praze, kam přišla řada velice zajímavých fotografií. Zvítězil snímek Lukáše Kuty, který je sám hudebníkem. Dalšími fotografiemi, které porotu nadchly, byly v kategorii Lidé v Praze vítězné fotografie režiséra Martina Suchánka. Jeho série vynikajících portrétů je nazvaná Vrásky a zachycuje nejstarší obyvatele centra Prahy. Oba tito ocenění účastníci se soutěže letos zúčastnili poprvé.
Za zmínku stojí i fakt, že v letošním roce byla oproti předchozím ročníkům, kde převažovaly negativní jevy, Praha zachycena pozitivně.
Tradičně byla udělena Cena Foma Bohemia za nejlepší černobílou fotografii, a to sérii Karla Vitáska Karlův most zachycující klasickou krásu Prahy. Počet černobílého zobrazení je totiž v soutěži poměrně vysoký.
Udělena byla i tradiční Cena Olympusu za nejlepší digitálně upravovaný snímek. Tu získal také nováček soutěže Vladimír Dinda za snímek Polibek na Karlově mostě.
Soutěž každoročně nabývající na prestiži je vlastně jedinečnou a pravidelně doplňovanou kronikou Prahy. Některá místa se mění den ze dne a fotografie jako médium dokáže spolehlivě měnící se tvář města zdokumentovat.
Na výstavě si můžete připomenout, co se v Praze v uplynulém roce událo i změnilo. Každým rokem se objeví něco nového, ale zároveň zde najdete stavby, zákoutí a pohledy, které vidíte naposled. Pokud vy sami víte o něčem, co by patřilo do kroniky metropole, vyfotografujte to a pošlete do soutěže. Každý se může zúčastnit v některé z vyhlašovaných kategorií: Krása Prahy a její proměny, Lidé v Praze, Problémy Prahy či Kronika hlavního města. Dobrý snímek není jen doménou profesionálů. Přijďte se o tom na radnici přesvědčit. Letos si výstavu prohlédnete a příští rok se můžete stát účastníky i vy. Zúčastnit se může opravdu každý, kdo rád fotí.

Další informace: PhDr. Věra Matějů SČF tel.728 843 942, scf@scf.cz, Milan Sedláček NIPOS-ARTAMA tel. 736 704 228, sedlacek@nipos-mk.cz.