Pozvánka na výtvarný seminář – Kresba

Kresba – praktický a didaktický seminář
11.–12. října 2014, DDM Praha 2

Během dvoudenního semináře, jehož leitmotivem je problematika kresebného vyjádření, budete v mnoha po sobě navazujících lekcích seznámeni s některými z principů výtvarného vnímání. Seminář je zaměřen prakticky, vyzkoušíte si zcela klasické způsoby výtvarné práce, jako je kresba zátiší či prostoru, zároveň se však setkáte i s méně otřelými přístupy k vnímání okolního světa. To vše pod vedením zkušeného lektora MgA. Nikoly Čulíka, který bude v průběhu těchto cvičení zajišťovat i nezbytné teoretické zázemí a zpětnou vazbu. Cílem je aktivizovat a prohlubovat dosavadní kreslířské dovednosti výtvarných pedagogů, na něž si při své pracovní zátěži těžko hledají čas. 

Mimopražští zájemci mohou přespat v budově semináře na molitanové matraci nebo zajistíme rezervaci v blízkém hostelu. Kurzovné 850 Kč bez noclehu

Seminář má akreditaci MŠMT č.10443/2014–1–312 a může být hrazen zaměstnavatelem z prostředků pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Po absolvování obdrží každý účastník osvědčení.

Závazné přihlášky do 1. října 2014 zasílejte na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jana Randáková, P. O. BOX 12 / Fűgnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem na adresu: randakova@nipos-mk.cz.

Přihláška ve formátu rtf: ZP_Kresba_2014