Krajské postupové přehlídky Wolkrův Prostějov 2013

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha – Pražský kalich
6.–7. dubna 2013, DDM Praha 8 – Spirála

Pořadatel: o. s. PŘESAH a DDM Praha 8
Kontakt: Martina Ježková, DDM Praha 8, Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8
Jana Machalíková, o. s. PŘESAH, tel.: 284 680 230 nebo 284 681 050
e-mail: jezkova@ddmpraha8.cz, machalikova@centrum.cz, www.ddmpraha8.cz
uzávěrka 25. března 2013

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora – Ten verš si tiše říkám…
23. března 2013
, GASK (Galerie Středočeského kraje Kutná Hora – Jezuitská kolej)
Pořadatel: Městská knihovna Kutná Hora
Kontakt: Gabriela Jarkulišová a Lenka Frankovicová, Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora
tel.: 737 243 826, 737 243 827, 327 523 193, e-mail: reditel@knihovna-kh.cz, frankovicova@knihovna-kh.cz
uzávěrka 15. března 2013

JIHOČESKÝ KRAJ
Třeboň – Třeboň poetickáDivadlo J. K. Tyla, Třeboň
8.–9. března 2013, Divadlo J. K. Tyla, Třeboň

Pořadatel: „SUchdolské Divadlo“, o. s. ze Suchdola nad Lužnicí, Informační a kulturní středisko města Třeboně
Kontakt: Vít Pávek („SUD“, o. s.), Jiráskova 77, 378 06, Suchdol nad Lužnicí,
Eva Potužáková (IKS Třeboň), Masarykovo náměstí 103/I, 379 01, Třeboň
tel.: 602 806 508, 724 959 652, e-mail: pavek.vita@seznam.cz, potuzakova@itrebon.cz, www.divadlo.suchdol.cz, www.itrebon.cz
uzávěrka do 1. března 2013

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Klatovy – Poezie na rynkuDivadlo Klatovy
22.–24. března 2013, Divadlo Klatovy

Pořadatel: Johan, o. s.
Kontakt: Jana Wertigová, JOHAN, o. s. Havířská 11, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí
tel: 774 517 471, e-mail: jana.wertigova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz, www.prehlidky-johan.net
uzávěrka 22. února 2013

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny – Louny, Poeticky!
15. – 17. března 2013, Městská knihovna Louny

Pořadatel: Městská knihovna Louny
Kontakt: Dagmar Bahnerová, Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny
tel.: 736 645 912, e-mail: bahnerova@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec – Na(ne)čisto Liberec
28. února – 2. března 2013, Lidové sady – experimentální studio Liberec

Pořadatel: DS Odevšad o. s.
Kontakt: Pavel Skála, tel.: 774 162 298, e-mail: pavel.skala@nanecisto.eu

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
21.–22. února 2013, Divadlo Jesličky (sólisté),
22.–24. března 2013, Divadlo DRAK – Audimafor (soubory)

Pořadatel: Středisko amatérské kultury IMPULS
Kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury IMPULS, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, 773 133 743, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz
uzávěrka 31. 1. 2013

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice (sólisté)
6. března 2013, Divadlo 29
Pořadatel: Krajská knihovna v Pardubicích – odd. regionálních a kulturních služeb
Kontakt: Hana Cihlová, Krajská knihovna v Pardubicích – odd. regionálních kulturních služeb, Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 513 131, 466 500 754, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz, www.knihovna-pardubice.cz
uzávěrka 22. února 2013

Svitavský Fanda
Svitavy (soubory)
5.–6. dubna 2013, Fabrika Svitavy

Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy
Kontakt: Vláďa Steinbauer, SKS Svitavy, Wolkerova alej 92/18 56802 Svitavy
tel.: 734 283 465, e-mail: vláda.steinbauer@kultura-svitavy.cz, www.fabrikasvitavy.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno, ŠPÍL-BERG – krajské kolo postupových přehlídek Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov
16.–17. března 2013
Pořadatel: SVČ Lužánky, ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU a o. s. KŠANDY
Kontakt: Eva Herzogová, SDV Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
tel: 728 327 035, email: spilberg.brno@gmail.com, eva.herzogova@seznam.cz, www.spil-berg.jamu.cz

VYSOČINA
Jihlava
27. února 2013
Pořadatel: Gymnázium Jihlava
Kontakt: Jiří Marek, Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
telefon: 567 579 740, 737 836 399, e-mail: jirimarek@gymnaziumjihlava.cz www.gymnaziumjihlava.cz
uzávěrka 31. ledna 2013

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov, DUHA – Kulturní klub u hradeb
22. března 2013 (sólisté)
23. března 2013 (recitační soubory a divadla poezie)
Pořadatel: Město Prostějov, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb
Kontakt: Martina Drmolová, odbor školství, kultury a sportu, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 00 Prostějov
tel: 777 116 142, 736 613 604, 582 329 623, e-mail: martina.drmolova@prostejov.eu, www.mestopv.cz/duha

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Karviná
13.–14. dubna 2013, Městský kulturní dům
Pořadatel: o. s. TeRaSa
Kontakt: Lucie Semančíková, o. s. TeRaSa, Olšová 11/1871, 734 01 Karviná 4 – Mizerov
tel.: 596 012 389, mobil: 777 273 114, e-mail: lucie.semancikova@email.cz, www.rkka.cz/mdk
uzávěrka: recitátoři 28. března 2013, divadla 28. února 2013, výjimečně rovněž 28. března (v tom případě nezaručujeme, zda budeme schopni vyhovět technickým požadavkům).

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
5. dubna 2013, ZUŠ Uherské Hradiště

Pořadatel: ZUŠ Uherské Hradiště
Kontakt: Stanislav Nemrava, Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 555 261, mobil: 603 573 495, e-mail: stanislav.nemrava@zusuh.cz, http://zusuh.cz
uzávěrka 22. 3. 2013