WOLKRŮV PROSTĚJOV 2011 – postupové přehlídky

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha – Pražský kalich
2.–3. dubna, DDM Praha 8

Pořadatel: o. s. PŘESAH a DDM Praha 8
Kontakt: Martina Ježková, DDM Praha 8, Přemyšlenská 1102, 180 00 Praha 8, Jana Machalíková, o. s. PŘESAH,
tel.: 284 680 230 nebo 284 681 050, e-mail: jezkova@ddmpraha8.cz, machalikova@centrum.cz, www.ddmpraha8.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora – Ten verš si tiše říkám…
25.–26. března, GASK
(Galerie Středočeského kraje Kutná Hora – Jezuitská kolej)
Pořadatel: Městská knihovna Kutná Hora
Kontakt: Gabriela Jarkulišová a Lenka Frankovicová, Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, 284 01 Kutná Hora,
tel.: 737 243 826, 737 243 827, 327 523 193, e-mail: reditel@knihovna-kh.cz, frankovicova@knihovna- kh.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Třeboň – Třeboň poetická
19.–20. března, Divadlo J. K. Tyla

Pořadatel: SUchdolské Divadlo, o. s., ze Suchdola nad Lužnicí, Informační a kulturní středisko města Třeboně
Kontakt: Vít Pávek (SUD, o. s.), Jiráskova 77, 378 06, Suchdol nad Lužnicí, Eva Potužáková (IKS Třeboň), Masarykovo náměstí 103/I, 379 01, Třeboň,
tel.: 602 806 508, 724 959 652, www.divadlo.suchdol.cz,e-mail: pavek.vita@seznam.cz, potuzakova@itrebon.cz, www.itrebon.cz

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ
Klatovy – Poezie na rynku
25.–27. března, Divadlo Klatovy

Pořadatel: JOHAN, o. s.
Kontakt: Jana Wertigová, Roman Černík, JOHAN, o. s. Havířská 11, 301 00 Plzeň-Jižní předměstí,
tel.: 604 281 500, nebo 732 944 447 nebo 775 131 309, e-mail: johan.c@seznam.cz, www.johancentrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny – Louny, poeticky!
18.–20. března, Městská knihovna

Pořadatel: Městská knihovna Louny
Kontakt: Dagmar Bahnerová, Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny,
tel.: 736 645 912, e-mail: bahnerova@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec – Na(ne)čisto Liberec
9.–13. března, Lidové sady – experimentální studio

Pořadatel: DS Odevšad o. s.
Kontakt: Pavel Skála, tel.: 774 162 298, e-mail: pavel.skala@nanecisto.eu

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
10.–11. února, Divadlo Jesličky
(sólisté)
25.–27. března, Divadlo DRAK – Audima- for (soubory)
Pořadatel: Středisko amat. kultury IMPULS
Kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury IMPULS, Okružní 1130, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 495 582 622, 773 133 743, e-mail: gregarova@vsvd.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
(sólisté)
2. března, Divadlo 29
Pořadatel: Krajská knihovna Pardubice
Kontakt: Hana Cihlová, Krajská knihovna v Pardubicích – odd. regionálních kulturních služeb, Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice,
tel.: 466 513 131, 466 500 754, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz, www.knihovna-pardubice.cz

Svitavy, Svitavský Fanda (soubory)
18.–20. března
Pořadatel: Středisko kulturních služeb Kontakt: Hana Švandová, SKS Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 739 040 678, e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz, www.fabrikasvitavy.eu

JIHOMORAVSKÝ KRAJ a KRAJ VYSOČINA
Brno
5. března, Brněnské kulturní centrum

Pořadatel: Brněnské kulturní centrum
Kontakt: PhDr. Šárka Tryhuková, Brněnské kulturní centrum, programové oddělení, Radnická 10, 658 78 Brno,
tel.: 542 427 109, fax: 542 427 105, e-mail: tryhukova@bkc.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prostějov
23. a 24. března, DUHA – kulturní klub U hradeb

Pořadatel: Město Prostějov, odbor školství a kultury, oddělení DUHA
Kontakt: Martina Drmolová, odbor školství a kultury, oddělení DUHA – kulturní klub U hradeb,
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 00 Prostějov,
tel: 777 116 142, 736 613 604, 582 329 623, e-mail: martina.drmolova@prostejov.eu, www.mestopv.cz/duha

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Karviná
26.–27. března, Městský kulturní dům

Pořadatel: o. s. TeRaSa
Kontakt: Lucie Semančíková, o. s., TeRaSa, Olšová 11/1871, 734 01 Karviná 4-Mizerov,
tel.: 596 012 389, 777 273 114, e-mail: lucie.semancikova@email.cz, www.rkka.cz/mdk

ZLÍNSKÝ KRAJ
Kroměříž
24. března

Pořadatel: Dům kultury Kroměříž
Kontakt: Zora Justinová, Dům kultury Kroměříž, Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž,
tel.: 573 500 581, e-mail: justinova@dk-kromeriz.cz, www.dk-kromeriz.cz