Korona-kalendárium scénického tance

ZMĚNA TERMÍNU CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE

Kutná Hora 20202021

12.–14. listopadu, Kutná Hora

Vzhledem k předchozím vládním nařízením nebylo reálné uskutečnit v jarních měsících krajská kola, ani celostátní přehlídku, kterou v Kutné Hoře pořádáme tradičně od roku 1992 v květnu. Po důkladném zvážení v oborovém prostředí a konzultaci s Městským Tylovým Divadlem přesouváme plánovaný termín z 20.23 května, kdy se měla 37. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance letos uskutečnit, na 12.14. listopadu 2021.

Krajské přehlídky budou realizovány podle možností jednotlivých krajských pořadatelů na přelomu měsíců září a října. O jednotlivých termínech vás budeme včas informovat na našem webu. Uzávěrka krajských kol je stanovena na 14. října 2021.

Kontakt: Jiří Lössl, 221 507 966, 778 702 492, lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz


ZMĚNY V ORGANIZACI CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH

TANEC, TANEC… 2021

28.–31. ŘÍJNA, Jablonec nad Nisou

Vzhledem k předchozím vládním nařízením nebylo reálné uskutečnit v jarních měsících krajská kola pro CP Tanec, tanec… 2021. Termín celostátní přehlídky Tanec, tanec… 2021 v Jablonci nad Nisou zůstává v současné situaci zachován, tedy 28.-31. října v Městském divadle Jablonec nad Nisou.

Krajské přehlídky budou realizovány podle možností jednotlivých krajských pořadatelů v měsících září a říjen. O jednotlivých termínech vás budeme včas informovat na našem webu. Uzávěrka krajských kol je stanovena na 3. října 2021.

Kontakt: Jiří Lössl, 221 507 966, 778 702 492, lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz


ZMĚNA TERMÍNU CELOSTÁTNÍHO FESTIVALU SCÉNICKÉHO TANCE

TANAMBOURRÉE 2021 aneb Křehký svět

24.-26. ČERVNA, Varnsdorf

21. otevřený celostátní festival scénického tance v prostorách ZUŠ, Městského divadla a především exteriérů města je termínově vzhledem k vládním nařízením aktuálně posunut na 24.-26. června.

Kontakt: Jarmila Šenová, zusvarnsdorf@tiscali.cz, www.zusvarnsdorf.cz