KONFERENCE„Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a v Německu“ Tisková zpráva

Tisková zpráva ve formátu PDF ke stažení 

Praha, 18.02.2013 – Jak si uchovají kulturní instituce svou atraktivitu pro nastupující generace? Jak umožnit dětem a mladým lidem přístup k umění a kultuře? Na stejnojmenné konferenci představí zástupci českých a německých kulturních a vzdělávacích institucí modelové projekty a pohovoří o možnostech a šancích oboru uměleckého vzdělávání. Konference se koná 27. února v pražském Goethe-Institutu. Další informace: www.goethe.de/praha

Umělecké vzdělávání v sobě nese nejen estetickou uměleckou výchovu a informovanost, ale slouží i ke kulturní senzibilizaci národa. Zejména občanská „Hochkultur“ je však často na hony vzdálená reálnému i virtuálnímu kulturnímu prostoru mladých.

Německé a české kulturní instituce uvedou modelové projekty, které motivují děti, mládež i dospělé k aktivitě a rozvíjejí jejich kreativní potenciál. Česká filharmonie se představí s aktuální nabídkou koncertů pro děti pod názvem „Hudba jako řeč srdce“, Berlínští filharmonici přivezou širokou paletu projektů určených dětem a mládeži. V oblasti tance a divadla se zaměříme na inovativní projekty Unusual Symptoms (Theater Bremen), koncepci Dětského studia Divadla Ponec, olomoucké Sdružení D a drážďanskou Bürgerbühne pořádající workshopy k nejrůznějším tématům. Nebude chybět ani plzeňský nezávislý prostor pro alternativní kulturu, centrum Johan. Samostatný blok bude věnován prezentaci unikátního projektu Spolkové kulturní nadace nesoucí název „Kulturní agenti pro kreativní školy“.

Konference nabízí příležitost pro získání informací, vzájemnou výměnu a navázání kontaktů pro zástupce ze vzdělávacího i kulturního sektoru.

Konferenci pořádá Goethe-Institut ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS). Záštitu převzali Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česká komise pro UNESCO. Za finančního přispění Česko-německého fondu budoucnosti. 

Místo konání: Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 2. patro
Datum konání: 27.2.2013, 9:00–18:45
Přihlášky na konferenci: www.nipos-mk.cz/konference
Vstup zdarma. Simultánní překlad zajištěn.

Kontakt:

Klára Konečná | Goethe-Institut

T/F: +420 221 962 213

M: +420 736 77 36 18
E: konecna@prag.goethe.org
W: www.goethe.de/praha