Konference Umění do lavic?

Dětské umělecké aktivity
jako cesta k trvalému zájmu
o kulturu a umění

7. – 8. října 2020, GASK, Kutná Hora

Konference je akreditována MŠMT ČR.
Záštitu nad konferencí převzal ministra kultury, PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Jaký mají umělecké předměty význam pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší? Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ (hudební, výtvarná, dramatická, taneční a pohybová, filmová a audiovizuální výchova + tradice a folklor ve škole). Nejprve se seznámíme s tím, jak se nyní jednotlivým oborům na školách daří a s čím se aktuálně potýkají. a protože se umění nejlépe vstřebává zážitkem, na vlastní kůži vyzkoušíme jednotlivé obory pod vedením samotných pedagogů či lektorů zajímavých oborových projektů.

Site-specific dílny / workshopy druhý den konference, vázané na originálním prostředí kutnohorského GASKU, nabídnou „multižánrové vazby“, jak lze jedno téma uchopit různými druhy umělecké tvorby. „Umění do lavic?“ je příležitostí načerpat novou inspiraci nejen do výuky vlastního oboru, ale „hozená rukavice“ vyzkoušet si něco nového, přesahy do oborů jiných. Těšíme se na vás!

Více informací o programu včetně registrace naleznete na webových stránkách projektu ZDE.

Konferenci pořádá NIPOS ve spolupráci s GASK.

Feedback