Konference QUO VADIS, CULTURA…? KULTURA V DOBĚ (POST)COVIDOVÉ

Srdečně Vás zveme na konferenci, která se bude konat dne 6. září 2022 v Plzni od 10 hodin v areálu DEPO2015.

Pořádá: statutární město Plzeň ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS)

Konference se koná pod záštitou Mgr. Elišky Bartákové, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Kultura tvoří nedílnou součást lidského života. Přispívá k rozvoji společnosti i osobnímu rozvoji každého z nás a je důležitým prvkem zvýšení kvality života, soudržnosti společnosti a jejího udržitelného rozvoje. Během pandemické krize byla oblast kultury jednou z nejpostiženějších a její dopady mají a zřejmě budou mít dlouhodobější charakter. V souvislosti s tím před námi vyvstávají otázky týkající se budoucího fungování kulturního sektoru. Jaké jsou výzvy v rozvoji kultury v době (post)covidové? A dokáže si s nimi kultura jako nejvlastnější sféra naší kreativity poradit? 

O potvrzení Vaší účasti Vás prosíme do 2. září 2022 na email: zverinovak@plzen.eu.

PROGRAM

9:30 příjezd, registrace

BLOK 1 10:00 – 10:40    ÚVODNÍ BLOK VEŘEJNÁ KULTURNÍ SLUŽBA V DOBĚ (POST)COVIDOVÉ 

10:00 Zahájení konference

10:05–10:15 Kultura v České republice pohledem statistických dat za období 2019-2021

Ing. Milan Dedera – Centrum informací a statistik kultury NIPOS

10:15–10:30 Analýza dopadů covidu-19 na kulturní sektor v České republice

Mgr. Robert Bargel – Útvar koncepcí a metodiky NIPOS

10:30–10:40 Problematika rozvoje občanské společnosti v (post)covidovém období

Mgr. Lenka Lázňovská – ředitelka NIPOS

10:40–10:50 Přestávka

BLOK 2 10:50 – 12:15    VÝZVY (POST)COVIDOVÉ DOBY V OBLASTI KULTURY

10:50-10:55 Úvod do problematiky

10:55-11:05 Úloha zřizované organizace a práce s publikem v době (post)covidové

doc. MgA. Martin Otava, Ph.D. – ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni, p. o. 

11:05-11:15 Práce s publikem a aktuální problémy v kultuře z pohledu neziskového sektoru

Mgr. et MgA. Roman Černík – ředitel ústavu Johan

11:15-11:25 Aktuální stav hudebního privátního sektoru a reflexe letní sezóny 

Bc. Marek Vohralík – výkonný ředitel z. s. FESTAS – festivalová asociace 

11:25-12:15 Panelová diskuze

12:15 – 13:10 Přestávka

BLOK 3 13:10 – 14:20    FINANCOVÁNÍ KULTURY A DOTAČNÍ PROBLEMATIKA

13:10-13:20 Podpora kulturního sektoru v regionu

Mgr. Kateřina Churtajeva – vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Královehradeckého kraje

13:20-13:30 Financování kultury a aktuální otázky dotační politiky hlavního města Prahy

MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy

13:30-13:40 Problematika financování lokální kultury 

PhDr. Květuše Sokolová – vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně

13:40-14:20 Panelová diskuze

BLOK 4 14:20-15:00 ZÁVĚREČNÝ BLOK

14:20-15:00 Resumé a závěr konference

Změna programu vyhrazena.


Datum konání: 6. září 2022 (10–15 h)

Místo konání: Plzeň, DEPO2015 (Klempírna), Presslova 14