NIPOS > Konference Obce kultura a mezigenerační dialog II

Konference Obce kultura a mezigenerační dialog II

Tisková zpráva / 2. prosince 2020

Obce, kultura a mezigenerační dialog II – Online konference k výzkumnému projektu

Dne 16. prosince 2020 se uskuteční online konference s názvem Obce, kultura a mezigenerační dialog II s podtitulem Mezigenerační dialog jako nástroj přenosu a sdílení kulturních hodnot. Cílem konference je představit hlavní výstupy výzkumného projektu Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni. Realizátory projektu byly Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) a Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK. Projekt byl podpořen Programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury.

Výzkumný projekt se zabýval několika zásadními otázkami: Jak může kultura napomáhat začlenění seniorů do společnosti? Jak funguje mezigenerační dialog na lokální a regionální úrovni? Jak jej mohou podporovat města a obce? A jak se v tom liší jednotlivé regiony Česka podle svého potenciálu a rizik?

Účastníci konference se mohou těšit nejen na odpovědi na zmíněné otázky, ale především na výsledky výzkumu – mapy kulturního potenciálu a rizik v regionech ČR, analýzu mezigeneračního přenosu kulturních hodnot a představení certifikované metodiky na podporu kulturní participace seniorů a metody hodnocení mezigeneračního kulturního přenosu.

Konference je určena zejména zástupcům veřejné správy / samosprávy, kulturním organizátorům, odborné veřejnosti, tvůrcům regionálních a národních politik, ale i zájemcům z jiných příbuzných oblastí.

Účast na konferenci je bezplatná.

Datum konání: 16. prosince 2020, 10.00—13.10 hod.

Místo: online Zoom

Registrace: https://bit.ly/3lv0tYZ

V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Robert Bargel, E: bargel@nipos.cz

PROGRAM

10:00-10:05 Zahájení konference

10:05-10:10  Slovo úvodem

Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS

VÝCHODISKA A CÍLE PROJEKTU

10:10-10:20  Cíle, výstupy a metodika projektu

Mgr. Robert Bargel, PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.

10:20-10:35  Společenská a teoretická východiska projektu

doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

VÝSTUPY PROJEKTU

Kultura v regionech Česka: Potenciál a rizika

10:35-11:00  Mapování kulturního potenciálu a rizik regionů Česka

RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Mgr. Hana Bednářová

11:00-11:10  Resortní statistika kultury jako klíčový zdroj dat výzkumu

PhDr. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

11:10-11:20  Přestávka

11:20-11:35  Podpora kulturní participace seniorů a mezigeneračního dialogu

  • Mezigenerační přenos kulturních hodnot ve výsledcích kvantitativního výzkumu

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

  • Analýza mezigeneračního přenosu kulturních hodnot

Eva Richter, Ph.D.

Certifikovaná metodika na podporu kulturní participace seniorů a mezigeneračního dialogu

Představení hlavního výsledku projektu

11:35-11:40  Úvodem k metodice –  o výzkumu, struktura a klíčové oblasti metodiky, jak s metodikou pracovat

Mgr. Andrea Zborníková

11:40-12:00  Představení hlavních závěrů metodiky

PhDr. Jindřiška Gregoriniová

12:00-12:10  Metoda hodnocení mezigeneračního kulturního přenosu

Eva Richter, Ph.D.

12:10-13:10  Příklady dobré praxe (prezentace zástupců samosprávy) + závěrečná panelová diskuse

moderuje Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D.

Změna programu vyhrazena.