KONFERENCE„Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a v Německu“

Připravujeme společně s Goethe Institutem na 27. února 2013 česko-německou konferenci.
Poznamenejte si datum do diářů a rezervujte si čas od 9 do 18 hodin.

Na začátku ledna budou k dispozici pozvánky a přihlášky pro účastníky. Konference bude tlumočena.

Jednodenní konference na téma umělecké (kulturní) vzdělávání v úzké spolupráci NIPOS a Goethe Institutu nabídne zástupcům českých a německých kulturních institucí platformu pro výměnu zkušeností o vzdělávacích programech a o programech pro mládež, které jsou v nabídce kulturních zařízení v České republice a Německu. Zástupci různých německých a českých kulturních institucí, které se vyznačují inovačními přístupy v oblasti uměleckého vzdělávání, představí modelové projekty z oblastí hudba, tanec, divadlo a komunitní projekty. V následných prakticky orientovaných diskusních skupinách bude příležitost k tematicky i oborově zaměřeným diskusím. Konference se bude zabývat situací v oblasti uměleckého vzdělávání v České republice a Německu, přinese nové impulzy a poskytne účastníkům možnost k navázání vzájemných kontaktů a k vyvinutí kooperačních projektů.