Konference Dobrovolnictví v kultuře a umění: staré otázky a nové výzvy je za námi, ale my si ji můžeme připomenout sborníkem přednesených příspěvků!

Konference se konala ve dnech 13. – 14. října 2021 u příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví.  Jejím pořadatelem bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

Partnery konference byly: Národní asociace dobrovolnictví, z. s., Hestia – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Institut umění – Divadelní ústav, Kancelář Kreativní Evropa Kultura.  Konference se uskutečnila pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Záměrem konference bylo shrnout, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech kultury (muzea a galerie, veřejné knihovnické a informační služby, scénická umění, kulturní dědictví).  Rovněž nás zajímalo, jak se aktuálně daří dobrovolnictví v kultuře napříč republikou. Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna.

Cílem také bylo ukázat výhody dobrovolnictví těm, kteří se jím doposud nezabývali. Během dvou dnů byly představeny inspirativní projekty, příklady dobré praxe a aktivity regionálních dobrovolnických center v ČR v oblasti kultury.

Z konference byl vydán sborník příspěvků, který je v tištěné podobě k dispozici zdarma v NIPOS a v regionálních dobrovolnických centrech. Je rovněž ke stažení na webu konference zde.

Sborník k objednání zde.