Koncert World Voices Prague 2011

28. srpna mělo pražské publikum výjimečnou příležitost vyslechnout koncert netradičního pěveckého sboru, složeného ze zpěváků 22 zemí – Anglie, Belgie, České republiky, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Izraele, Malajsie, Německa, Nizozemí, Palestiny, Polska, Portugalska, Rakouska, Slovenska, Srbska, Španělska, Švédska, Taiwanu, Turecka a USA. Toto těleso, sestavené z bývalých členů World Youth Choir (WYC), tedy zkušených sborových zpěváků, nastudovalo během týdenního soustředění v Praze pod vedením dvou sbormistrů rozsáhlý, náročný a žánrově pestrý repertoár, který předvedlo kromě pražského koncertu v evangelickém kostele U Salvátora i 27. srpna několika stovkám zainteresovaných posluchačů, účastníků mezinárodního sborového festivalu Bohemia Cantat v Liberci.

Oba dirigenti si při volbě repertoáru jistě uvědomili výjimečnost sboru, se kterým budou pracovat, jeho vysokou technickou zdatnost a pohotovost; na druhou stranu museli počítat s tím, že sboristé potřebují nějaký čas na sžití ve svých hlasových skupinách, tzv. sezpívání. Sbormistryně Eva Strusinska z Polska, bývalá členka WYC, zvolila skladby s převážně duchovní tématikou (např. Górecki, Szymanowski, Eben), švédský sbormistr Thomas Caplin, jeden ze zakladatelů WYC, se při výběru repertoáru zaměřil na skladby s převahou témbrových a rytmických výrazových prostředků; do programu zařadil i svou velmi působivou kompozici O sacrum convivium. Oběma sbormistrům se podařilo během velmi krátké doby, kterou na přípravu koncertu měli, nazkoušet obdivuhodné penzum náročné literatury a vystavět působivou dramaturgii (oceňuji i správné změny v pořadí skladeb oproti tištěnému programu, kterými koncert získal výrazně větší tah). Zvuk sboru byl velmi vyrovnaný a poměrně jednotný, zpěváci zpívali s obrovským nasazením, přirozeně frázovali, dobře intonovali a deklamovali. Inspirativní akustika kostela navíc umocnila posluchačský zážitek z mohutného fortissima i mystického pianissima. Výraznou vadou byl snad jen moderátor, který neodhadnul akustičnost prostoru a nepřizpůsobil jí dynamiku a rychlost verbálního projevu. Přestože se koncert konal ještě v době prázdnin, byl hojně navštíven a v auditoriu bylo možno potkat mnoho významných osobností hudebního života.

Hlavní iniciátorkou koncertů WV v ČR byla Jamila Hla Shwe, členka prvního ročníku WYC a též dlouholetá spolupracovnice Pueri gaudentes. Proto požádala tento chlapecký sbor, aby poskytl WV zázemí a též účinkoval na začátku koncertu. Tři sborová oddělení kluků i mladých mužů se pod vedením Zdeny Součkové blýskla v efektní a pestré dramaturgii a nenechala nikoho na pochybách, že v kategorii chlapeckých sborů patří Pueri gaudentes k české špičce.

Ekonomicky i organizačně náročný projekt mohl proběhnout díky finančnímu přispění Ministerstva kultury ČR a usilovné práci Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, útvaru ARTAMA. Všem patří velký dík! Smysl a přínos akce výstižně zformuloval sbormistr Thomas Caplin: „V době, kdy mladí lidé vyrůstali s železnou oponou, pod hrozbou jaderné války a bez internetu, jsme považovali za nezbytné a důležité přivést k sobě mladé zpěváky z celého světa, aby skrze hudební tvorbu přispěli ke globální jednotě a budoucí naději. Je dojemné vidět, že myšlenky WYC žijí. Kdo by si v létě 1989 pomyslel, že budu dnes stát zde v Praze společně s tolika báječnými lidmi a excelentními zpěváky s obrovským srdcem plným hudby a lidství. Dává to smysl, dává to naději!“


MgA. Marek Valášek, Ph.D.
V Praze 5. září 2011

WVconcert2 World-Voices-Prague-2011_1_ WVconcert1_1