Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020

Dne 12. května 2014 byla usnesením vlády ČR č. 342 schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020.

Koncepce  je výsledkem dvouleté práce odborníků v meziresortních tematicky zaměřených pracovních skupinách a širokých konzultací formou kulatých stolů a diskutovaných také na Národní konferenci o mládeži.

Definuje třináct strategických cílů, které dále rozpracovává do dílčích cílů a konkrétních opatření k jejich naplňování, nechybí mezi nimi oblast kultura a tvořivost.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020  je komplexním dokumentem státní správy pro oblast dětí a mladých lidí.

Je také součástí Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je důležitým koncepčním východiskem pro přípravu projektů do Operačního programu MŠMT Věda, výzkum a vzdělávání.

Dokument v celém znění: Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020.